Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Kalustesuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Martikainen, Jani
Työn nimi: Oppituoli
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 42

Tiivistelmä:


OPPITUOLI - pyörivä luentotuoli, jossa myös pöytä pyörii sekä itsensä että tuolin ympäri.

Lopputyössä tutkitaan oppimisympäristöjen kalusteita, lähinnä työskentelypisteitä kouluissa ja toimistoissa, sekä niiden suhdetta uusiin ja muuttuviin pedagogisiin oppimiskäsityksiin. Lopputyönä suunnitellun kalusteen ja samalla lopputyön nimi on Oppituoli.

Lopputyö koostuu kirjallisesta osasta ja kolmesta istuttavasta mallista. Kirjallisessa osassa käsitellään koulutuksen, oppimiskalusteiden historiaa ja taustoja, oppimiskäsityksiä sekä lopputyökalusteen suunnitteluprosessia ja lopullisia Oppituoli -luentotuoleja eri ympäristöissä.

Koulukalusteet järjestyvät usein rivistöihin ja ruutuihin, joissa istutaan ja kuunnellaan edessä puhuvaa opettajaa. Kalusteet ja tila viestittävät hierarkiaa, jossa opettaja vain välittää tietoa opiskelijoille. Mielestäni oppimisympäristön tila- ja kalusteratkaisujen tulisi luoda edellytykset ns. tutkivalle oppimiselle ja konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle sekä edesauttaa niiden soveltamista.

Oppituoli on "suunnaton", teollinen ja pinoutuva luentotuoli, jossa pöytä ja istuin pyörivät tuolin ympäri ja muodostavat rakenteellisen kokonaisuuden. Oppijat hakeutuvat luontevasti valitsemiinsa pienryhmiin tai yksiköihin, pöydät ja tuolit pyörivät tilanteen mukaan. Joku voi jopa työskennellä jonkun takana olevalla pöydällä kuten junan penkissä.

Vallitsee hallittu kaaos, jonka pyrkimyksenä on uudenlainen oppiminen ja tiedon rakentelu.

Aineisto:
Asiasanat: Oppituoli, luentotuoli, koulukaluste
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: