Osasto: TKS
Koulutusohjelma: Kalustesuunnittelun MA
Tekijä: Ripatti Timo
Työn nimi: Arcus - kalustesarja julkiseen oleskeluun
Työn laji: Lopputyö

Lepotuoli, sohva ja sohvapöytä ovat kaikki saaneet alkunsa pikkutuolista keväältä 1999, jossa testasin kalustesarjani kantavaa ideaa lomittuvista nurkista ja osittain päällekkäisistä kappaleista. Suunnitelmaa kehittäessäni päädyin suurpiirteiseen mitoitukseen ja yksinkertaisen muotoisiin istuin- ja selkänojapuristeisiin, joiden keskinäinen jännite ja muotojen selkeys ovat kalustesarjani esteettinen perusidea. Teräsputkirakenteisen jalustan yritin sovittaa tukemaan tätä visuaalista perusratkaisua, kuitenkin siten että se selkeästi kuuluisi juuri tähän kalusteeseen. Venytin ensimmäisiä lepotuolin kuvia tietokoneella kuvankäsittelyohjelmassa ja huomasin haluani seuraavaksi rakentaa saman henkisen sohvan. Vielä runsaampi mitoitus ja loivat kaaret antoivat sohvalle rauhallisen, lähes majesteettisen ilmeen. Lepotuolin ja sohvan rinnalle suunnittelin pienen sohvapöydän. Erilaiset versiot ja verhoilut mukaan lukien alkaakin koossa olla jo kalustesarja. Yhteistyö Vivero Oy:n kanssa kalusteeni kehittelyssä antoi mahdollisuuden huomattavasti pidemmälle vietyyn suunnitteluun ja toteutukseen kuin mihin olisin omin voimin päässyt. Sopivat välietapit aikataulussa ovat olleet lopputyön etenemiselle pelkästään eduksi. Ammatillisen kehitykseni kannalta tällaisella yhteistyöllä on ollut valtava merkitys. Oman kalusteen teolliseen tuotantoon asti saattaminen ei olisi onnistunut ilman toimivaa yhteistyötä, rakentavaa kritiikkiä ja kollegoiden vankkaa ammattitaitoa. Suunnitelman omakohtaisuus, idean puhtaana säilyttäminen sekä sen puhuttelevuus ovat olleet minulle prosessin määrääviä tekijöitä. Lopputyöni on näiltä osin sisäsyntyi

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 62
Salassapitoaika päättyy: