Osasto: Tila- ja Kalustesuunnittelu
Koulutusohjelma: Kalustesuunnittelu MA
Tekijä: Harju Anne
Työn nimi: Puhallettava vuode-nojatuoli
Työn laji: Lopputyö

Valitsin lopputyöni aiheeksi keväällä -97 puhallettavan kalusteen suunnittelun. Puhallettavaa rakennetta halusin alkaa tutkia lähinnä siksi ettei sitä oltu käytetty sitten 70-luvun. Lisäksi puhallettavassa rakenteessa on joitain teollisesti valmistettavalle kalusteelle ihanteellisia ominaisuuksia; se menee pieneen tilaan kuljetettaessa ja raaka-ainekustannukset ovat pienet. Ilmaa on käytetty läpi historia hyvin eri tavoilla: Eskimot käyttivät ilmatäytteisiä eläinten suolia kellukkeina, sota-aikoina kehitettiin mm. ilmalla täytettävä hätälaskusilta. Pyörän rengas keksittiin täyttää ilmalla 1800-luvun puolivälissä. 1960-luvulla muovien laadun kehityttyä alettiin suunnitella kalusteita puhallettavalla rakenteella. Ne poistuivat kuitenkin markkinoilta pian energiakriisin myötä, kun muovin hinta nousi ja yleensä asenteet muuttuivat kielteisiksi muoviesineille. Lisäksi käyttöika oli lyhyt koska muovikalvot hajosivat helposti huonon laadun takia. Nykyään suurin osa puhallettavista tuotteita valmistetaan Kauko-Idässä halvan työvoiman maissa. Sarjat ovat suuria. Esineet valmistetaan suurjaksosaumaus-tekniikalla, jossa kaksi kalvoa

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 37
Salassapitoaika päättyy: