Osasto: Tila- ja kalustesuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Kalustesuunnittelu MA
Tekijä: Hakomäki Mikko
Työn nimi: Pinottava pikkutuoli
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni sisältää neljä prototyyppiä pinottavasta pikkutuolista. Rakentamani mallit kattavat käsinojallisen tuolin verhoilemattomana ja kokoverhoilulla sekä käsinojattoman tuolin verhoilemattomana ja istuintyynyverhoilulla. Työlleni ei ollut valmistajaa tai tilaajaa, joten määrittelin itse aiheen sisällön ja työni tavoitteet. Julkitilan kalusteeksi suunnittelemieni tuolien perusrakenteena on muotopuristettu istuinkuppi ja teräsputkirunko. Prototyyppien teräsrungon osat kulkevat joko horisontaalisesti tai vertikaalisesti kontrastina istuinpuristeen vapaalle, voimakkaalle muodolle. Suunnittelutyö eteni pienoismallien kautta hahmomalliksi, jonka rakennetta pelkistämällä ja yksityiskohtia kehittämällä prototyypit ovat syntyneet. Lopputuloksena syntyneet mallit ovat rakenteellisesti keskenään samanlaisia, lukuunottamatta pieniä yksityiskohtien muutoksia, jotka syntyivät matkan varrella työn edetessä. Pikkutuolien pienoismallien rakentamisen jälkeen ideoin teeman pohjalta lisää luonnosmaisia malleja lepotuolista, baarituolista ja kahdesta pöydästä mittakaavaan 1:5 nähdäkseni miten pikkutuolin muotoaiheet voitaisiin laajentaa mallistoksi. Esittelen kirjallisessa osassa kuvin ja lyhyin kappalein teeman pohjalta rakentamani pienoismallit muista kalusteista. Koska tavoitteenani oli suunnitella teolliseen sarjatuotantoon soveltuva pinottava pikkutuoli, haastattelin asiantuntijoita työhöni liittyvistä valmistustekniikoista ja materiaaleista, tarkentaakseni olettamieni tietojen paikkaansapitävyyttä. Kehittelin tuolin teräsrungon pystyjalan ja jalaksen väliin pinoamista helpottavan rakenteen, jossa pystyjalan pyöreän putken pää muotoillaan uudelleen suurp

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 41
Salassapitoaika päättyy: