Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2001

Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma
Karhunen Laura: Keittiöt käyttäjän mukaan