Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun os
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Roininen Jenni
Työn nimi: Dos-lepotuoli
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö on kalusteprototyyppi, yhdistelmä pöydästä ja istuimesta. Tammikuussa 1999 kalusteen ideoinnista alkanut työskentely päättyi valmiin prototyypin valmistumiseen kutsunäyttelyyn kesällä 2000.Välietappi suunnitteluprosessissa oli Habitare`99 kalustesuunnittelukilpailun loppuvaiheeseen valittu ehdotukseni, josta myös valmistettiin mallikappale. Lopputyön lähtökohtana oli kiinnostukseni tutkia uutta kalustemallia jonkin ajankohtaisen yhteiskunnassa vallitsevan ilmapiirin pohjalta. Tehtävän määrittelyksi valitsin kodin ja tietotekniikan välisen kehityksen, jossa avainsanana oli etätyö. Kalusteen suunnittelu oli täysin omien lähtökohtieni ja resurssieni määrittelemää. Työlle ei ollut tilaajaa tai ennalta ajateltua valmistajaa. Ennen varsinaisen ideointityön aloittamista hain tietoa ja tutustuin etätyötä koskeviin tutkimuksiin, esillä oleviin kodin tulevaisuuden visioihin, sekä markkinoilla oleviin kodin ja toimiston välisiin kalusteratkaisuihin ja niiden kehitykseen. Käytännön läheisempää tuntumaa työpisteen kalustamisesta sain haastattelemieni etätyötä tekevien henkilöiden mielipiteistä. Ollessani lopputyön luonnosteluvaiheessa, järjestettiin Habitare`99 kalustesuunnittelukilpailu. Suunniteltavan kalusteen tuli heijastaa tulevaisuuden kodin henkistä ilmapiiriä, sekä tietoyhteiskunnan mukanaan tuomaa elämäntapaa. Kilpailutehtävä vastasi lopputyöaihettani ja jo tekemistäni luonnoksista kokosin kilpailuehdotuksen. Ehdotus valittiin jatkokilpailuun johon tuli valmistaa täysimittakaavainen kalustemalli. Kilpailukalusteeni läht%

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 48
Salassapitoaika päättyy: