Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu, Taiteen maisterin tutkinto
Tekijä: Lonka Tomi Kristian
Työn nimi: Chiaroscuro- toimiston yleisvalaisinkonsepti
Työn laji: Lopputyö

Lopputyön aiheena on toimistoympäristöihin soveltuva valaisinkonsepti. Lopputyö on toteutettu yhteistyössä Idman Oy:n kanssa, ja on ollut osa yrityksen tuotekehitysprosessia. Lähtökohtana on ollut muuttuvat työskentelyolosuhteet, joihin eniten vaikuttavat lisääntyvä päätetyöskentely, liikkuvan työskentelyn mahdollistava kommunikaatiovälineiden pieneneminen ja globaalissa kaupankäynnissä vaadittavat joustavat työajat. Muotoiluongelmaa on lähestytty perehtymällä ihmissilmän toimintaan, valaistustekniikkaan ja valon sekä värien ominaisuuksiin ja vaikutuksiin ihmisessä. Valaistuksen periaatteisiin ja suunnitteluun perehtyvässä osassa on pyritty löytämään materiaaliteknologian avulla päätetyöskentelyyn paremmin soveltuvia valaistus- ja valaisinmahdollisuuksia. Lopputuloksena on päädytty epäsuoraan valaisuun, joka pienentää luminanssikontrastia ja vähentää kiiltokuvastumista. Muotoilu ja visualisointi on toteutettu pääsääntöisesti käsin luonnostelemalla ja 3D- mallinnusta hyväksi käyttäen. Myös rakenteellisia ongelmia on pyritty ratkaisemaan samoilla metodeilla. Rakenteellisessa ideoinnissa on valaisimen konstruktioksi tehty koko- naisuus, joka mahdollistaa valonlähteiden kääntämisen suhteessa työpisteisiin. Tämä mahdollistaa valaistusolosuhteiden muuttamisen ja säätämisen vaivattomasti käyttäjän itsensä toimesta. Valaisin koostuu kahdesta perusosasta, teknisestä rungosta ja ilmiasu- osista, varjostimista. Varjostimia varioimalla saadaan valaisimien kokonaisilme muuttumaan ja sopimaan sisustukseen ja tunnelmaan. Varjostimissa on hyödynnetty auringonsuojakalvoa, joka toimii varjostimissa sekä heijastimena, varjostimena että valon visualisoijana Valaisinkonsepti on toteutettu kolmena toimivana valaisinmallina, joihin on valmistettu kaksi erimallista varjostinta. Varjostimien heijastavaa osaa, auringonsuojakalvoa, käsittelemällä on tuotettu yhteensä kuusi versiota varjostimista. Valaisinmallit ovat Idman Oy:n omaisuutta, ja sijaitsevat Idman Oy:n tehtailla Mäntsälässä.

Aineisto: Kirjallinen osuus, valaisinmallit
Asiasanat: Toimistovalaistus, valaisinsuunnittelu
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 157
Salassapitoaika päättyy: -