Osasto: Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelu
Tekijä: Holtti Leena
Työn nimi: Tavaratalo - Vuorikatu 14: muutossuunnitelma
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö on muutossuunnitelma Kaisaniemen Vuorikatu 14:ssa sijaitseviin liiketiloihin. Rakennus tunnetaan paremmin ns. Halosen talona. Lopputyön kirjalliseen osaan sisältyy lyhyt tutkielma kauppapaikan kehityksestä ja tavaratalon synnystä. Tavoitteena on ollut luoda arkkitehtoonisin keinoin suunnitelma vanhan liiketilan muuttamiseksi houkuttelevaksi ja nykyisten vaatimusten mukaiseksi ottaen huomioon muuttuneen ja yhä muuttuvan ympäristön. Suunnitelmaan sisältyy uudisosa. Työ jakautuu kolmeen toiminnallisesti erilaiseen osaan, jotka ovat kattokahvila, toimistotilat ja myymälätilat, joista viimeksi mainittu on keskeisintä suunnitelmassa. Suunnitelma ei sisällä varsinaista myymälä- tai myymäläkalustesuunnittelua. Liiketilat sijaitsevat neljässä kerroksessa liittyen käytävin metron lippuhalliin sekä Rautatientoriin korttelin läpi kulkevalla jalankulkuväylällä. Liiketilan jakaa kahtia valokuilu, joka on rakennuksen liikenteellinen keskus. Tilojen päällä sijaitsee kattokahvila, jonka ovaali muoto poikkeaa muusta arkkitehtuurista, sekä toimistotilat, jotka puolestaan on sovitettu vanhaan rakenteeseen.

Aineisto: kirjallinen osuus 46 sivua ja piirustukset
Asiasanat: tavaratalo, muutossuunnitelma
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 46
Salassapitoaika päättyy: