Osasto: SHO
Koulutusohjelma: tilasuunnittelu
Tekijä: Aalto Elina
Työn nimi: Salainen puutarha
Työn laji: Lopputyö

Olen työssäni tutkinut Helsingin satamarataa, joka kiertää lähes koko Helsingin niemen Töölönlahden ratapihalta Kaivopuistoon. Rata, joka rakennettiin jo 1890-luvulla vastaamaan nopeasti teollistuvan kaupungin tarpeisiin on vaikuttanut merkittävästi Helsingin asemakaavaan. Palveltuaan Helsingin kauppaliikennettä yli vuosisadan ajan, on rata käymässä tarpeettomaksi jos satama siirtyy vuonna 2005 Vuosaareen. Radan muodostama jälki peitetään uudella bulevardilla, jonka alla kulkee kaupungin ohitusväylänä toimiva keskustatunneli. Työni tarkoituksena on tutkia satamaradan historiaa ja sen merkitystä kaupungille, ja pohtia miten, miksi ja missä käytössä se voitaisiin säilyttää osana kaupunkikuvaa. Olen lähestynyt tehtävää kolmen aiheen; situationistien ideologian, outouden käsitteen sekä 2000-luvun kaupungin tehtävän kautta. Aiheiden kautta pyrin analysoimaan kaupunkia elämyksellisenä kokonaisuutena. Lähtökohtanani oli luoda radan paikalle elämyksellinen julkinen tila. Käytän tilasta sanaa puisto, sillä sen on tarkoitus toimia perinteisen puiston tavoin vaikka se ei sitä ulkoisesti muistutakaan. Sunnittelemani lineaarinen puisto yhdistää Töölönlahden ja Kaivopuiston toisiinsa. Se toimii silää olettamuksella, että puiston tärkein ominaisuus ei ole ruoho ja puut, vaan siirtyminen ruutukaavakaupungista toisenlaiseen tilaan. Olen keskittynyt tutkimaan kolmea pistettä puiston varrella: Rautatiekadun kuilua, Hietalahtea ja Merikadun edustalla olevaa aluetta Kaivopuistossa.

Aineisto: kirjallinen, pienoismalli
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 47
Salassapitoaika päättyy: