SCHARMANOFF, Magnus

BRÖDERNA HJÄLTE

Slutarbete

Fotografiserien Bröderna Hjälte lyfter den finske mannen ur sin trista vardag och placerar honom på sin välförtjänta piedestal. De sju Bröderna Hjälte visar hur mannen kan återfå sin förlorade självaktning genom att bemästra sin egen vardag. Då det i vårt rationella tidevarv inte längre finns drakar eller sjuhövdade monster att strida emot, blir den moderna mannen en hjälte genom att till exempel anta rollen som "Han som tvättade sina strumpor" (en av Bröderna Hjälte). Vardagen har förvandlats till den mytologiska andevärld där hjältedåd utförs. Att klara den alldagliga rutinen är den slutliga hjältebragden.

Slutarbetsrapporten tangerar dagens samhälleliga och mannens problem, som båda har varit utgångsläge för bildserien. I korthet summeras 80-talsdiskussionen om utslagning, det vill säga indelningen av människor i A- och B-individer. Den så kallade mansforskningen, studiet av mannens själsliv, behandlas i viss mån. Närmare beskrivs teorierna om hjältemyten och hur en hjältes äventyr i regel ser ut. Då fotografierna i Bröderna Hjälte utnyttjar klichéer från konsten genom tiderna, beskrivs den konsthistoriska och mytologiska bakgrunden till ett par av bilderna.

Slutarbetsrapporten är dessutom en slags beskrivning av min egen konstnärliga utveckling. Jag beskriver och analyserar slutarbets olika, även förkastade skeden på ett självreflekterande sätt. Jag relaterar till tidigare utställningar och motiverar i en slags slutledning varför jag som konstnärlig stil har valt att fotografera mig själv: Genom att anta olika roller och starkt dramatisera mina bilder, lyckas jag belysa mänskliga och samhälleliga företeelser, såsom sexsualiteten, som man inte på ett humant sätt kommer åt med tradionella, dokumentariska fotograferingsmetoder. Viktig ingrediens i mitt skapande är den självironiska humorn, med vars hjälp jag försöker avväpna betraktaren från inrotade fördomar.

MATERIAL: Utställning (7 färgfotografier) + Rapport 116 s.
ÄMNESORD: Mansbilden, könsroller, identitet, studiofoto, självporträtt
FÖRVARAS: Institutionen för fotografikonst