SAVOLAINEN, Salla

VANERIPEILI - PUUPIIRROKSIA ÄITIYDESTÄ

Lopputyö

Lopputyö Vaneripeili - puupiirroksia äitiydestä - on taiteellisen prosessin kuvaus. Sen aiheena on äitiys - ne henkilökohtaiset kokemukset, jotka liittyvät kolmannen lapseni odotukseen, syntymään, ensimmäisiin kuukausiin ja äitinä olemiseen ylipäätään.

Työ koostuu joukosta puupiirroksia, joita tarkastelen kirjallisessa osuudessa. Tärkeimpänä lähtökohtana kuvantekemisessä on ollut oman ilmaisun kehittäminen. Kuva- aineisto on koottu työskentelyn eri vaiheista; luonnoksista, koevedoksista ja varsinaisista töistä. Niistä voi seurata kuvien muuttumista ja kehittymistä luonnoksista "valmiiksi" töiksi.

Raportissa käyn läpi kunkin työn eri vaiheet. Pyrin analysoimaan töiden alkuperiä, kuvallisia ratkaisujani, vaikutteita ja myös sitä, kuinka tunsin onnistuneeni pyrkimyksissäni.

Puupiirros -tekniikkaa olen käsitellyt töiden esittelyn yhteydessä niiltä osin kuin itse koin sen tärkeäksi ja/tai ongelmalliseksi. Sen lisäksi työ sisältää lyhyen kuvauksen työskentelymenetelmistäni ja materiaaleista.

AINEISTO: Kirjallinen raportti 78 s.
ASIASANAT: Puupiirros, äitiys
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto