SAASTAMOINEN, Mikko Juhani

POSLIININUKKE - NÄYTELMÄN LAVASTUS JA PUVUT

Lopputyö 1.9.1994

Lopputyön aiheena on lavastus ja puvut, jotka suunnittelin Simo Ojasen kirjoittamaan, Ossi Räikän ohjaamaan ja Tampereen Työväen Teatterin (TTT) tuottamaan näytelmään Posliininukke. Teos pohjautuu vuosina 1840 - 1893 eläneen venäläisen säveltäjän, Pjotr Tshaikovskin elämään ja se sai kantaesityksensä TTT:n Kellariteatterissa 17.02.1993.

Lähestyn aihetta paitsi tekstin ja esityksen tuotanto- olosuhteiden kautta, myös omia työtapojani ja mielikuviani eritellen. Posliininuken visuaaliseen ilmeeseen ovat vaikuttaneet toisaalta tekstin aihe ja sisältö, sen dramaturginen rakenne ja historiallinen tausta, toisaalta suuren ammattiteatterin tuotantotavat ja itse esitystila, pieni ja intiimi huoneteatteri. Olen käsitellyt aihetta vapaasti; näkökulmia on useita, eikä lopputulos ole orjallisen kronologinen tai perusteellinen dokumentti kaikkien esityksen syntyvaiheiden suhteen.

Pelkistetty ja viitteellinen yhden näyttämökuvan ratkaisu rakentuu muutaman, toiminnan kannalta välttämättömän elementin varaan. Sitä hallitsee läpinäkyvistä, suorakulmaisista seinäelementeistä muodostuva konstruktio, joka valotilanteesta riippuen joko peittää tai paljastaa takanaan olevan näyttelijän. Ratkaisun perustana on näytelmän eteneminen toisaalta päähenkilön mielikuvien ja kirjeenvaihdon, toisaalta konkreettisten tapahtumien kautta.

Yleisilmeeltään varsin yksinkertainen konstruktio toimii neutraalina ja abstraktina taustana rekvisiitalle, huonekaluille, tekstiileille, mutta ennen muuta puvuille, jotka ovat muodoiltaan ja yksityiskohdiltaan runsaampia ja värikkäämpiä, jotka viittaavat lavastusta selkeämmin ajankuvaan ja realistiseen maailmaan.

Lavastukseen kuuluu myös pieni, rengasmainen pyörönäyttämö, jonka toisella puolella on asuinhuoneistoon viittaava osa, toisella ulkotilaan. Monista tapahtumapaikoista on poimittu yksi, selvästi muista poikkeava aurinkoinen maalaisidylli, joka toimii kontrastina kaupunkihuoneistoille, mutta myös ahdistukselle ja ristiriidoille, jotka seuraavat kohtalonomaisesti haurasta päähenkilöä läpi koko esityksen.

Yritän työssäni löytää kultaista keskitietä analyyttisen järjestelmällisyyden ja vaistonvaraisen impro visoinnin väliltä, mukautua tiettyihin ammattiteatterin tuotantomuodollisuuksiin menettämättä taiteellista vapauttani, mahdollisuutta kokeilla ja tehdä muutoksia harjoitusten edetessä. Yritän olla täsmällinen olematta saivartelija ja kaikille mieliksi - olematta sitä oman mielenrauhani kustannuksella. Epävarmuus ei liity vain kokemattoman noviisin työhön. Myös ammattilainen yrittää ja erehtyy, mutta tietäen, että onnistuminen edellyttää epäonnistumisen riskin. Tuon riskin kanssa on opittava elämään - sopeuduttava.

Näennäisesti ristiriitaisista lähtökohdista rakentuu tiivis ja elävä taiteilijamuotokuva, joka visuaalisen maailmansa suhteen palautuu teatterintekemisen peruslähtökohtiin: TTT:n Kellariteatteriin ei mahdu paljoa, mutta joskus oikea henki, tarina, esittäjänsä ja yleisönsä ovat riittävästi...

AINEISTO: Tekstejä, luonnoksia ja valokuvia sisältävä kansio liitteinään esityksen käsiohjelma/näytelmäteksti sekä työn puhtaaksikirjoitettu tekstiversio 64 s.
ASIASANAT: Lavastus- ja pukusuunnittelu, Posliininukke, Tshaikovski
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Lavastustaiteen laitos