RENTELN, Meri von

WATER CONTAINER "UTILE"

Lopputyö 4.8.1994

Lähtökohtana on ollut suomalaisen kerrostalokylpyhuoneen identiteetti. Aloitin lopputyöni tutkimalla kylpyhuonetta eri kulttuureissa ja etsin syytä tämän päivän hygieenispainotteiseen, ahdettuun skandinaaviseen versioon. Mietin mitä puhtaus itse asiassa on eri kulttuureissa, mitä toivomme tänään ruumiiseen liittyvältä tilalta ja millä tavalla vesi on kytkeytynyt tähän tilaan.

Tarkoituksena oli löytää kaluste, joka ei ole ainoastaan hygieenispainotteinen vaan myös sijoitettavissa kylpyhuoneen ulkopuolelle. Olen valinnut vesipisteen, joka toimii myös sosiaalisessa ympäristössä rikastuttavana elementtinä.

Kalusteen olemus ottaa huomioon valon ja veden elementteinä. Teollisesti tuotettuna kaluste koostuu lämpömuokattavasta akryylilevystä, puulevystä ja teräsputkesta.

AINEISTO: Kirjallinen, piirustukset, prototyyppi, diat
ASIASANAT: Kylpyhuone, vesikaluste
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto