REIMAN, Jarkko

KAHVILA

Lopputyö

Lopputyöni aihe on kahvilan suunnittelu. Valitsin kahvilan paikaksi konkreettisen tilan Pohjoisesplanadin ja Mikonkadun kulmassa Helsingissä, entiset Strindbergin gallerian ja Iberon tilat yhdistettyinä. Suunnitelmani on täysin kuvitteellinen. Galleriana käytetty tila soveltui mielestäni kahvilaksi, koska se sijaitsee ihmisvirtojen keskellä, keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa. Lisäksi yhteys sisä- ja ulkotilan välillä on välitön. Työtä aloittaessani kahvilatilanne Helsingin keskustassa oli heikko.

Työni periaatteellisena lähtökohtana on ollut tutkia ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Toiseksi lähtökohtana on ollut uuden ja vanhan synteesi. Tavoitteenani on ollut, että sisustus ei olisi kulissi, vaan että sisustuksella on yhteys sekä tilaan että nykyaikaan. Materiaalin valinnoissa ja suunnitteluratkaisuissa olen pyrkinyt ekologiseen näkökulmaan.

Suunnittelussa olen käyttänyt apuna pienoismalleja 1:50 ja 1:10. Pienoismallia 1:50 olen käyttänyt periaatteellisten asioiden ratkaisemiseen, ja mallilla 1:10 olen pyrkinyt ratkaisemaan asioita detaljitasolla. Mallin avulla olen pystynyt muokkaamaan tilaa ja näkemään virheitäni kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tarkoituksenani on ollut saada mallista tunnelmaltaan aitoja valokuvia, joiden avulla pystyisin uskottavasti välittämään tilan tunnelman katsojalle.