PUUSTINEN, Satu

NEITSYT MARIAN PÄÄSIÄISMUNAT

Lopputyö

Neitsyt Marian pääsiäismunat -tutkielman lähtökohtana ovat kuvaamataidon historia-arkistossa säilytettävät uskonnollisaiheiset koulupiirustukset 1930-50 -luvuilta. Aineisto sisältää piirustuksia useista eri oppikouluista ja Käpylän kansakoulusta. Materiaalia tarkastellaan suhteessa ajan taidekasvatukseen ja koulukasvatukseen yleensä. Perusajatuksena on, että koulutuksen yleiset, vahvasti kris tilliset tavoitteet loivat pohjan uskonnollisten aiheiden käytölle. Ajanjakson herbartilaisen opetussuuntauksen kasvatuspäämäärässä taideaineilla oli tehtävänä siveellisen harrastuksen tukijoina. Sama näkemys ilmenee myös ajan piirustuksen opettajien kirjoituksissa, joissa korostetaan piirustuksen opetuksen jaloa tehtävää korkeampaan pyrittäessä ja piirustuksen opettajan tehtävän tärkeyttä uskonnollisten käsitysten kirkastajana. Muista syistä aiheiden käyttöön mainitaan mm. 1930-luvun sekavan maailmantilanteen johdosta voimistunut uskonnollisuus yhteiskunnassa ja raamatullisten aiheiden yhteys vanhan ajan taiteeseen.

Käytännössä uskonnolliset aiheet olivat osa mielikuvapiirustusta. Oppiaineitten rinnastus ja piirus tuksen asema kansakoulussa muun opetuksen apuna vaikuttivat aihevalintoihin. Yhteys uskonnon opetukseen on ilmeinen; Vanhan testamentin kertomukset, kirkolliset juhlat ja Jeesuksen elämä muodostivat perustan piirustuksen opetuksenkin uskonnollisille aiheille.

Muista mielikuvitusaiheista poiketen uskonnollisia aiheita koskivat tietyt säännöt. Piirustuksen tuli edustaa uskonnollista taidetta sen oikeassa muodossa eli kuvastaa kauneutta, kunnioitusta ja harrasta tunnelmaa.

Arkiston uskonnollisissa piirustuksissa korostuu yhdenmukaisuus aiheissa ja esittämisessä. Oppikoulujen uskonnolliset aiheet kuvaavat eniten joulun ja pääsiäisen tapahtumia tutuissa asetelmissa. Kansakoululaisten Vanhan testamentin kuvitukset ovat tuoreempia, ekspressionistisia, enemmän todellisia mielikuvapiirustusta.

AINEISTO: Kirjallinen tutkielma 49 s. ja diakansio (89 diaa ja dialuettelo)
ASIASANAT: Uskonnolliset aiheet, mielikuvapiirustus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto