POHJOLA, Juha

GRAAFINEN OHJELMA

Lopputyö 28.3.1994

Graafista ohjelmaa voi arvioida monelta kannalta. Arvioinnin perusteet ja arvostelukriteerien tärkeysjärjestys vaihtelee tapauskohtaisesti. Ohjelman tulee täyttää strategiset, visuaaliset, tekniset ja funktion asettamat vaatimukset.

Jokaisessa tehtävässä tulisi olla mahdollisuus riittävään perustyöhön, jonka päälle varsinaista suunnittelutyötä voidaan rakentaa. Ilman kunnollista viestinnän strategiaa, yritysdesignistä tulee kaunis erehdys.

Asemointi, tavoitteiden, kohderyhmän ja halutun persoonallisuuden määrittely on graafisen ohjelmankin kannalta tärkeää. Analyysivaiheessa tulisi selvittää ainakin yrityksen historiallinen kehitys, yrityksen filosofia, organisaatio ja oikeudellinen rakenne, markkina-asema sekä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien asenne ja mielikuvat yrityksestä.

On myös oleellista pystyä käyttämään analyysin tuloksia hyödyksi. Monissa tapauksissa visuaalisen hahmon etsimisessä voidaan päästä näennäisen intuitiivisesti yhtä oikeaan tulokseen kuin perusteellisen perehtymisen jälkeenkin. Graafisen ohjelman muissa puolissa sen sijaan on helpompi osua oikeaan ratkaisuun, jos tuntee asiakkaan ja sen tilanteen hyvin.

Dialogi asiakkaan kanssa on taitoa vaativaa, mutta välttämätöntä jo asiakkaan sitoutumisen takia. Nykyaikainen organisaatio ja tekniikan kehitys asettaa omia vaatimuksiaan graafisen ohjelman käyttöönoton suunnittelulle.

AINEISTO: Kirjallinen osuus 90 s. ja esimerkkiyrityksen graafinen käsikirja yhteensidottuna kirjasena.
ASIASANAT: Graafinen ohjelma
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto