PETÄJÄ, Pertti

LUUSTA LASIIN, POSTARABIALAINEN SHAKKIPELI

Lopputyö

Lopputyöni on suunnitteluprosessi, jonka tuloksena syntyi tuote, shakkipeli. Työssä yhdistyy kaksi eri yhteyksissä yleisesti käytettyä lasintyöstömenetelmää. "Karahvinkorkkitekniikka", joka on vanha valutekniikka ja polyvinyylibuturaalikalvon laminointi, jota käytetään erikois- ja tuulilasien turvaominaisuuksien parantamiseen. Oleellisia painopisteitä työssä olivat nappuloiden valutekniikan selvittäminen, muottien suunnittelu ja valmistus sekä laminointitekniikan kokeilu.

Lasisiin shakkinappuloihin halusin yhdistää puusta ja selluloidista valmistetun laudan sekä puisen säilytyslaatikon. Erilaisia materiaaleja ja tekniikoita yhdistämällä pyrin saamaan aikaan kokonaisuuden, joka ulkoiselta olemukseltaan poikkeaisi nykyisin yleisesti käytössä olevista shakkipeleistä. Muotoilullisena tavoitteenani oli yksinkertainen ja yhtenäinen muotokieli.

Shakilliset, materiaalit ja valmistustekniset seikat asettivat rajat työskentelylle. Suunnittelun kohdetta määritellessäni tutustuin shakkipelin historiaan sekä itse pelin että pelivälineiden kehityksen kannalta. Valitsin nykyshakin säännöt ja määräykset nappuloiden nimien ja lukumäärän sekä laudan suhteen rajaamaan osaltaan työtäni. Nappuloiden muotoilullinen perusidea on peräisin shakin historian alkuajoilta, arabikulttuurin kaudelta. Tuolloin nappulat olivat perusmuodoltaan silinterimäisiä ja ne oli identifioitu erilaisiin syvennyksiin ja kohoumiin. Suunnittelemani sarja perustuu yhden perusmuodon käyttämiseen, se toistuu kaikissa nappuloissa. Perusmuodosta on yksilöity tarvittavat kuusi erilaista nappulaa hiomalla niihin tunnistusmuodot sekä muuntelemalla nappuloiden kokoa.

Valumenetelmäksi valittu karahvinkorkkitekniikka soveltui pienten valukappaleiden sarjatuotantoon hyvin. Se oli nopea ja varma tuloksiltaan eikä vaatinut erikoisosaamista. Valuun liittyi myös oleellisesti muottien suunnittelu ja valmistus grafiitista. Nappuloiden värjäykset tehtiin värillisellä polyvinyylibuturaalikalvolla. Valmistusteknisistä syistä johtuen jokainen nappula muodostuu kahdesta toisiinsa liitettävästä perusmuodon puolikkaasta. Nappuloiden valmistusprosessi jakaantui siis neljään erilliseen vaiheeseen: muottien suunnittelu ja valmistus, perusmuodon puolikkaiden valu, identifiointien hionta ja laminointi. Selluloidista ja puusta valmistettu lauta muodostaa selkeän kontrastin yksinkertaisten nappuloiden kanssa.

Shakkipeli muotoilutehtävänä tarjosi mielestäni selkeät rajat työlle, mutta jätti samalla tilaa omille ajatuksille. Nappuloissa on yhdistetty kaksi erilaista materiaalia: lasi ja pvb-kalvo. Sama kahden materiaalin yhdistäminen toistuu myös laudassa. Kummassakin tapauksessa yhdistetään tavallaan luonnollinen ja synteettinen materiaali toisiinsa. Tämä erilaisten materiaalien ja teknikoiden työstäminen yhdeksi kokonaisuudeksi teki työstä mielenkiintoisen ja haasteellisen.

AINEISTO: Shakkipeli, kirjallinen dokumentti ASIASANAT: Shakkipeli, valu, grafiitti, laminointi SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto