PESONEN, Marjut

KALUSTEITA ESINEIDEN ESILLEPANOA VARTEN, ELI SEITSEMÄN VITRIINIHYLLYKKÖÄ

Lopputyö

Olen suunnitellut lopputyönäni seitsemän vitriinihyllykköä, jotka koostuvat kollaasinomaisesti lasista, kiilloitetusta teräksestä, vanhoista kalusteenosista ja romuraudasta. Olen suunnitellut hyllyköt tietyille esineille (vanhat kirjat, lasiesineet); toisaalta ne toimivat myös ilman esineitä minimalistisina teoksina.

Ideana oli yhdistää erilaisia materiaaleja ja vastakohtaisuuksia toisiinsa. Samalla halusin myös tutkia käyttöesineen, eli kalusteen ja taide-esineen rajaa. Tavoitteena oli lopputulokseksi yhtenäinen sarja esineitä, jotka olisivat myös kalusteina toimivia ja mahdollisimman pitkälle viimeisteltyjä.

Lähtökohtana olleet kollaasiajatus eli erialaisten materiaalien yhdistäminen, esillepantavat esineet, sekä pyrkimys mahdollisimman pelkistettyyn lopputulokseen ovat vaikuttaneet ratkaisevasti hyllyköiden traditionaalisista kalusteista poikkeavaan hahmoon ja rakenteeseen. Suunnittelua ohjaavina välineinä toimivat käytännöllisesti itse materiaalit, esillepantavat esineet ja sommittelu. Erityisesti lasilla on tärkeä asema: se pitää rakenteellisesti hyllykön koossa, antaa sille muodon rajaten hyllykön esineineen, lisäksi lasin läpi nähtyinä esineet näyttävät arvokkaammilta.

Toteuttamani seitsemän hyllykköä ovat yksi esimerkiksi aiheen tarjoamista rajattomista mahdollisuuksista. Hyllyköt soveltuvat sekä yksityiskoteihin, että julkisiin tiloihin: esim. kirjastoihin, kirjakauppoihin, antikvariaatteihin ja antiikkiliikkeisiin. Tuotantotapa sijoittuu piensarjatuotannon ja taidekäsityön välimaastoon. Jotkut hyllyköistä ovat monistettavissa, jotkut taas ovat uniikkiesineitä niissä käytettyjen ainutkertaisten löydettyjen esineiden (found object) vuoksi.

Työn aiheen sijoittuessa huonekalusuunnittelun ja taiteen välimaastoon, tutustuin tarkemmin taidehistoriaan selvittäen yhtymäkohtia - kollaasi, minimalismi, found object, readymade ym. - työhöni, mikä auttoi tiedostamaan työn asemaa taiteen ja designin kentällä.

AINEISTO: 7 vitriinihyllykköä, 11 pienoismalliluonnosta ja kirjallinen osuus, joka sisältää piirustukset ja valokuvat hyllyköistä.
ASIASANAT: Vitriinihyllykkö, kollaasi, found object, minimalismi, readymade
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos