PAARMA, Mia

AGAVE JA ARAUKAARIA

Lopputyö 31.3.1994

Mitä taiteilija tekee, kun hän sanoo tarkastelevansa luontoa taiteen tekemisen lähtökohtana? Mitä taidekasvattaja opettaa luonnon välityksellä? Mitä luonto itse opettaa? Lopputyössäni etsin vastauksia näihin kysymyksiin.

Työni ensimmäisessä osassa tutustun taiteilijoihin ja taidekasvattajiin, joille luonnon tutkiminen ja tarkkailu on merkinnyt paljon. Tutustuin Leonardo da Vincin, John Ruskinin, Bauhaus-koulun opettajien Johannes Ittenin ja Paul Kleen ajatuksiin ja opetuksiin. Paitsi rakkaus luontoon, heitä yhdistää myös runsas kirjallinen tuotanto; he kaikki ovat kirjoittaneet luontoon liittyvistä ajatuksistaan ja löydöistään. Tutustun heidän kirjoituksiinsa ja vertaan heidän erilaisia lähestymistapojaan toisiinsa, sekä kulloisiinkin ajan ilmiöihin.

Toisessa osassa kerron sanoin ja kuvin, mitä itse olen luonnossa löytänyt. Uskon, että Jumala puhuu meille luomakuntansa välityksellä, sen kauneudessa, järjestyksessä ja moninaisuudessa. Pohdin myös luonnontutkimuksen (taiteellisen ja tieteellisen) objektiivisuutta. Ihminen, itsekin luotuna olentona ei voi tutkia luontoa ulkopuolisena tarkkailijana. Ihmisellä on oma paikkansa luomakunnassa ja vain tuolla paikalla hän voi elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

AINEISTO: 76 sivuinen kirjallinen tutkielma kuvineen
ASIASANAT: Luonto, luontosuhde, puu, taidekasvatus
SÄILYTYSPAIKKA: Taidekasvatuksen osasto, TaiK:n kirjasto