PAAKKUNAINEN, Riikamaria

VAATTEIDEN YMPÄRISTÖHAITAT - MITEN SUUNNITTELIJA VOI VAIKUTTAA

Lopputyö 15.11.1994

Lopputyö käsittelee vaatetusmateriaaleina käytettävien tekstiilien ja vaatteiden ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on ollut lähinnä kirjallisuutta tutkimalla selvittää, miten vaatesuunnittelija voisi valinnoillaan edistää ekologisesti kestävää vaatetuksen tuotantoa ja kulutusta.

Tarkastelun kohteena ovat kahdeksan eniten käytetyn vaatetusmateriaalin tuotannon ja TeVa-teollisuuden ympäristöongelmat. Myös vaatteen käytöstä ja sen hylkäämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset sisältyvät työhön.

Kyetäkseni soveltamaan ekologisuuden periaatetta omassa työssään vaatesuunnittelijan on otettava huomioon em. seikat ja vaatteen tuleva käyttö. Kysymys muotoilun ajattomuudesta tulee uudella tavalla ajankohtaiseksi. Selkeitä vastauksia tai arvoasetelmia ei työn tuloksena kuitenkaan synny, jonkinlainen ohjeisto suunnittelijalle kylläkin.

Lopuksi esitellään naisten trikoovaatemallisto. Se on osana lopputyötä suunniteltu tuotannossaan joitakin ekologisia parannuksia toteuttaneelle Finnwear Oy:lle.

AINEISTO: Kirjallinen tutkielma 81 s. (sisältää mallien esityskuvat) ja malliston esittelykansio (ns. myyntimieskansio). Vaatteiden protokappaleet.
ASIASANAT: Tekstiilit ja ympäristö, ekologia, ympäristöystävällisyys
SÄILYTYSPAIKKA: Kirjallinen aineisto: TaiK:n kirjasto, Vaatteet: vaatesuunnittelun laitos