NYHOLM, Lauri

LUONNON LÄHIVALOKUVAUKSESTA - OPETUKSEN TARPEISIIN

Lopputyö 30.10.1990

Lopputyöni muodostuu toisaalta taiteellisesta produktiosta, joka oli valokuvanäyttely ja toisaalta raporttiosuudesta, joka käsittelee näyttelykuvieni kuvausprojektia sekä siinä esille nousseita valokuvauksen ilmaisukeinoja ja kuvan tekemisen lainalaisuuksia. Olen paneutunut tähän kokonaisuuteen huomioiden sen soveltuvuuden opetuksen tarpeisiin. Olen siis tutkinut valokuvauksen ilmaisukeinoja ja niiden käyttöä luonnon lähivalokuvausta edustavan valokuvaus- ja näyttelyprojektin kautta. Olen kerännyt käytännön kokemuksia ja tietotaitoa tällaisten projektin läpi viemisestä, opetusta ja ohjausta varten, kuvausidean synnystä lähtien kuvausprosessiin ja näyttelyprojektiin saakka. Samalla olen koonnut lähdekirjallisuudesta perustietoa luonnon lähivalokuvauksesta, jota voi käyttää valokuvauksen kurssiopetuksessa, kouluopetuksessa ja kamerakerho- ohjauksessa.

Lopputyöni valokuvanäyttelyssä "Väreilyä kesäaamussa", Taideteollisen Korkeakoulun Atski Galleriassa 19.3. - 11.4.1990 oli 18 kpl noin 50 x 70 cm:n kokoisia cibechrome- värivalokuvaa. Alkuperäisistä näyttelykuvien diapositiiveista laser-värikopiokoneella otetut A4-kokoa olevat kopiot olen sijoittanut läpäisemään lopputyöraporttini 18 kuvan kuvasarjana.

AINEISTO: "Väreilyä kesäaamussa" -näyttelyn 18 kpl noin 50 x 70 cm:n kokonaista cibacrome-värivalokuvaa ovat näyttelyn jälkeen Lauri Nyholmin hallussa. 60 sivuinen lopputyöraportti: sisältää mm. 18:sta diapositiivi (näyttelykuvat) originaalista A4-laser värikopiot, näyttelyjulisteen, näyttelyn esittelytekstin ja kuvaluettelon, kaavakuvan näyttelytilasta sekä kaavakuvan kuvaustilanteesta.
ASIASANAT: Luonnon lähivalokuvaus, makrovalokuvaus, vastavalo, hämähäkin seittilankojen valo- ja väri-ilmiöt, omakohtaiset kokemukset
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto