Pvm: 17.11.1999

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä: Sundell Kirsi

Työn nimi: 3.krs-aikaansaannoksia

 

 

Yhtenä 69 taitelijasta vastasin syksyllä 1998 myöntävästi kutsuun Mäntän,4. kuvataideviikoille seuraavaksi kesäksi. osallistuin viikoille teoksilla Pinnallinen, Pohjallinen ja Sillä välin, joista kaksi ensin mainittua on tekstiilejä ja jälkimmäinen oli kasveista ja Polaroid- kuvista koostunut ajassa muuttuva tilateos. Teokseni jakoivat vanhan myllyn kolmannen kerroksen Elina Airikkalan töiden kanssa. Tämän kokonaisuuden nimeksi tuli Ylin kerros. Lopputyössäni kuvaan teosteni synnyttämisen ja syntymisen valossa sitä, millaisia polkuja taiteilijan ajatukset kulkevat ennen kuin valmis teos on kaikkien nähtävissä. Perehdyn siihen, miten kuvataideviikkojen teema, 'aika', kuljetti ajatuksiani luomisprosessissa. Suunnittelutyöni perustui 'ajan' synnyttämiin assosiaatioihin: sanoihin, väreihin, rakenteisiin ja tunnelmiin, jotka 'aika' mielessäni herätti. Kerron vastaan tulleista valintatilanteista ja siitä, miten perustelin itselleni tuolloin tekemäni valinnat, miten 'aika' näkyy töissäni.

Kudotut teokseni ovat laskoksille huovutettuja kaksipuolisia kankaita, joilla on kaikua vaimentava akustinen ominaisuus. Käyn läpi teosten vaatimat työvaiheet ja niiden saaman vastaanoton sekä pohdin kehittämäni tekstiilitekniikan ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia ja täitteni suhdetta ympäröivään (taide)maailmaan.

 

Aineisto: Kirja : 3. krs - aikaansaannoksia

Asiasanat: tekstiilitaide, kudonta, huovuttaminen, laskostaminen, poimuttaminen, struktuuri, aika, akustiikka, assosiointi, suunnitteluprosessi