Pvm: 03.05.1999

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Nurminen Pilvikki

Työn nimi: Muhevien , mehevien naisten arkivaatetus

 

 

 

Erikoisryhmien vaatetus on haasteellinen alue. Sekä henkilökohtaisista syistä että yhä enenevien lehtikirjoitusten johdattamana tutkin pyöreän, Vatevan naisten C-mittataulukon ulkopuolelle jäävän henkilön arkivaatetusta. Keskityn tehtävässä suunnittelemaan kevyttä sisävaatetusta, joka perustuu teemahaastattelujen pohjalta tehtyyn mallistoon. Kokonaisuuteen on vaikuttaneet vähittäiskaupan, postimyynnin ja ammattilehtien tiedot. Vahva oma kokemus ja vuosien työ vaatetusteollisuudessa ovat olleet todellinen apu tutkimuksen edetessä. Ristiriitaisia asioita ei voi ohittaa, vaatetus ja erikoisvartaloiset on yhdistelmä joka ansaitsee tulla huomioiduksi potentiaalisella kuluttajaryhmänä. Valtakunnassamme joka kolmas työikäinen mies ja joka neljäs nainen on ylipainoinen.

Mallistosuunnittelun lähtökohtana on materiaalin merkittävyys pyöreän naisen vaatteissa. Myös ajattomuus ja yhdisteltävyys ovat lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessani on tarkasteltu tuotteiden toimivuutta koe käytössä, joka paljastaa vaatteiden todellisen luonteen ja suunnitteluvirheet.

Tämän lopputyön tuoteosaan on valmistettu viisi asukokonaisuutta joista voi soveltaa useita eri yhdistelmiä niin materiaalin kuin tyylikin puolesta.

 

Aineisto: Vaatemallisto, kirjallinen raportti, diasarja

Asiasanat: pukeutuminen, aikuiset naiset, arkielämä