Pvm: 1999

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Kauppinen Miina

Työn nimi: Wearable computer ja muut aikamme haasteet ruumille , vaatetukselle ja identiteetille

Omaksi tutkimuksen osa-alueekseen on muodostunut lähinnä teknillisiin korkeakouluihin keskittynyt tutkimussuuntaus joka kulkee vaatesuunnittelijaa houkuttelevalla nimellä wearable computer. Käytännössä termi liitetään muutamiin tietokonesovellutuksiin, joissa kotipääte on puristettu ihmisen päällä kuljetettavaksi laitteeksi, jota on mahdollista käyttää liikuttaessa. Olemassa olevat sovellukset osoittavat, ettei wearable computerin kehittäminen ole helppoa nopeasta teknisestä kehityksestä huolimatta. Tietokoneen tuominen osaksi ihmisruumista laajentaa perinteistä koneidensuunnittelun ongelmakenttää laajemmaksi kuin on ymmärretty.

Vaatesuunnistelijalla on näkökulma, jota ei ole aktiivisesti hyödynnetty laitteiden suunnittelussa. Wearable computerin suunnitteluhaaste vaatii tosin vaatesuunnittelijaakin paneutumaan perusteellisesti niin koneen ja ihmisen, kuin oman alansakin peruskysymyksiin ensin ymmärtämään mistä asiassa on oikeasti kyse ja lopulta hyödyntämään oman alansa erikoisosaamista tavalla, josta on hyötyä ihmisen olemassaolon tapoihin ratkaisevasti vaikuttavan wearable computerin kehittämiselle.

Vaatesuunnittelijan näkökulmasta aihetta tarkasteleva teksti etenee seuraavasti. lähtökohdaksi kartoitetaan wearable computereille ominainen maisema luomalla perinteiseen laitelähtöisen wearable computereiden historiaan ja postmodernin elämäntavan ihmiselle ja tämän apuvälineille asettamiin uusiin vaatimuksiin. Tähän tuodaan vaatesuunnittelijan kulttuurinen näkökulma ja määritellään wearable computer uudesta perspektiivistä. Tämän pohjalta tarkastelua tarkennetaan alan erilaisiin sovelluksiin ja visioihin käyttämällä jaottelussa vaatetuksen sosiaalipsykologian malleja. Tämän jälkeen näkökulmaa laajennetaan pohtimalla koneen uuden kontekstin, ruumiin, paikkaa koneen ja kulutushyödykkeiden hallinnoimassa yhteiskunnassa. Lopuksi tästä kaikesta muodostetaan synteesi pohtimalla vaatesuunnittelijan näkökulman wearable computer -problematiikasta esille nostamia näkökohtia vapaasti assosioiden. Aihetta kommentoiva produktio 'Sydän animaation' -tietokoneohjelma kiteyttää henkilökohtaisen näkökulman.

Tutkielman lähtöoletuksena on, että ihmiskeholla vuosituhansia viihtyneellä vaatteella on jotain annettavaa vasta ruumista lähestyvälle koneelle.

 

Aineisto: Tutkielma ja sitä kommentoiva "Sydän - animaatio" -tietokoneohjelma

Asiasanat: wearable computer, computerised clothing