Pvm: 14.01.1999

Osasto: Muoti -ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Iltanen Sonja

Työn nimi: Tasavertaisuutta vaatesuunnitteluun - Kesävaatteita nivelreumaa sairastavalle nuorelle naiselle

 

Työssä käsitellään nivelreumaa lapsesta asti sairastaneiden nuorten naisten vaatetarpeita. Lopputyön tuloksena syntyneen ideamalliston vaatteet voivat vähentää vaateongelmia henkilöllä, jonka sonni- ja lihasvoima ovat heikentyneet, tasapainon ylläpitäminen vaikeaa ja liikeradat rajoittuneet. Myös kainalosauvojen ja tukisiteiden sekä leikkausten jälkitilojen aiheuttamia vaateongelmia on pyritty ratkaisemaan.

Mallistoon kuuluu 11 vaatekappaletta - mekkoja, jakkuja, hameita, puseroita ja housut.

Mallistoa suunniteltaessa periaatteena on ollut leimaamaton vaatesuunnittelu. Tätä on pyritty toteuttamaan sulauttamalla esteettiset ilmaisulliset ja toiminnalliset elementit toisistaan erottamattomiksi. Tällä tavoin toimivuus ei saa negatiivista arvolatausta eivätkä toiminnalliset elementit leima kantajaansa vammaisen rooliin.

Vaatteet on suunniteltu kaikille sopiva -periaatteella. Mallisten vaatteiden toiminnalliset elementit ovat ns. terveille tai vammattomille henkilöille lähinnä positiivisia, esteettisiä elementtejä, vaikka voivatkin myös tehdä vaatteista myös heille miellyttävämpi käyttää.

vaatteet on suunniteltu ja kuvattu pitäen nivelreuman aiheuttamia muutoksia henkilön normaaleina, persoonallisilla ominaisuuksina. Tämän vuoksi sairauden aiheuttamia vartalon erityispiirteitä ei ole pyritty piilottamaan vaatesuunnittelussa tai korostamaan tuotekuvauksessa. Joitakin erityispiirteitä, kuten pieni koko ja kapeat olkapäät, on otettu huomioon suunnittelussa.

Toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on ollut suunnitella vaatteet niin etteivät ne aiheuta toimintarajoitteita vaan lisäävät pukemisen ja riisumisen itsenäisyyttä sekä käyttömukavuutta. Mallistossa on kokeiltu erilaisia vaatteen käyttöä helpottavaa materiaaleja, malleja ja kiinnitysratkaisuja.

Tietoa on hankittu kirjallisuutta läpikäymällä, kirjallisella kyselyitä sekä vapaamuotoisella keskustelulla sovitus- ja kuvaustilanteissa. Viisi nuorta nivelreunaa sairastavaa naista on koekäyttänyt vaatteita kaksi kuukautta. Koekäytön tulokset on kerätty kyselylomakkeella.

 

Aineisto: Kirjallinen osuus, valokuvat

Asiasanat: vaatesuunnittelu, nivelreuma, design for all