Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Vaatetus
Tekijä: Harmiala Minna
Työn nimi: Laukkumallisto Hennes&Mauritzille. Käsilaukun historiaa, sen kulttuurinen ja psykologinen merkitys.
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun muoti- ja tekstiilitaiteen osas- tolle, taiteen maisteritutkintoon, on naisten laukkumallisto ruotsalai- selle valmisvaatteita valmistavalle kauppaketjulle Hennes & Mauritzille. Lopputyö koostuu kahdesta osasta; kirjallisesta osasta, jossa käsittelen käsilaukun historiaa, käsilaukun kulttuurista ja psykologista merkitystä, sekä produktio-osasta, joka käsittää laukkumalliston piirustuksineen ja protoineen, sekä malliston filosofian. Tarkastelen asioita länsimaisen naisen näkökulmasta. Alan kirjallisuus on pääosin angloamerikkalaista ja se käy selvästi ilmi tekstin asenteista ja historian tutkimuksen keskittymisestä sille alueelle. Koska mallisto on suunniteltu massatuotantoyritykselle Hennes & Mauritzille käsittelen kirjallisessa osassa kyseistä yritystä; sen taustaa ja imagoa.

Aineisto: ks. lopputyön lähdeluettelo
Asiasanat: Hennes & Mauritz, käsilaukku
Säilytyspaikka: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Sivumäärä: 42
Salassapitoaika päättyy: -