Pvm:10.02.1999

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Harju Maaret Helinä

Työn nimi: Golden Girls

 

 

Lopputyön teko on aloitettu syksyllä 1997 European Postgraduate ohjelman puitteissa. Ohjelma sisälsi neljä osaa, jotka rytmittivät lopputyön aikataulun. Lopputyö on tehty Suomessa Taideteollisessa korkeakoulussa sekä ESAA Duperré -koulussa ja institut Francais de la Mode -koulussa Pariisissa, Ranskassa. European Postgraduate -ohjelma päättyi joulukuun lopulla 1998, jolloin myös lopputyö valmistui.

Kyseinen lopputyö on juhlavaatemallisto naisille talveksi 199811999. Mallisto, nimeltään Golden Girls, sisältää 16 vaatekappaletta ja 10 huivia. Vaatteet on jaettu viiteen asukokonaisuuteen, joista kullakin on oma värimaailmansa. Asukokonaisuuksien värit ovat valkoinen, musta, ruskea, sininen ja punainen. Tästä jaottelusta huolimatta vaatteita on helppo yhdistellä keskenään. Myös 10 huivia on jaettu siten, että jokaisella asukokonaisuudella on kaksi kokonaisuuden värimaailmaan sopivaa huivia.

Golden Girls -mallisten teemana on ollut yhdistää sekä länsimaista että islamilaista tyyliä keskenään. Länsimaisuus ilmenee vaatteiden pelkistetyissä linjoissa, joihin on yhdistetty ajan trendejä. Islamilaisuus näkyy lähinnä mallisten väreissä ja materiaaleissa. Materiaalit ovat sekä luonnon- että tekokuituja. Kaikki materiaalit on hankittu valmiina Pariisista.

Pyrkimyksenä on, että mallistosta löytyy vaatteet niin arkisempiin kuin erikoisempiinkin juhlatilaisuuksiin. Paitsi että mallisten nimi on humoristinen, myös joissakin sen sisältämissä vaatteissa on huumoria, kuten silkkisissä pikkupöksyissä ja lannevaatteissa, jotka sopivat esimerkiksi klubijuhliin suurkaupungin yössä.

Lopputyö sisältää vaatemalliston lisäksi analyysin mallistosta ja tutkielman muotikuvituksesta (nämä kuuluivat osana European Postgraduate -ohjelmaan). Analyysi esittelee muun muassa Golden Girls -mallisten kohderyhmän, kilpailijat, liikeidean ja vaatteiden hintaluokan. Tutkielma kertoo muotikuvituksen historiasta 1900-luvulla ja perehtyy Ernst Drydenin (1887-1938) ja Antonio Lopezin (1943-1987) saavutuksiin muotikuvittajina. Lisäksi tutkielmassa kerrotaan lopputyöntekijän omasta työskentelystä muotikuvituksen parissa.

Lopputyöhön kuuluu myös viisi muotikuvitusta. Muotikuvituksilla on tärkeä sija kyseisessä lopputyössä, sillä ne välittävät taustaansa myöden juhlavaatemalliston tunnelmaa.

 

Aineisto: 16 vaatekappaletta ja 10 huivia. Malliston analysointiosuuden, tutkielman monikuvituksesta ja 5 esityskuvaa

Asiasanat: Golden Girls