Pvm: 16.11.1998

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä: Uotila Hannele

Työn nimi: Pellavasta

 

 

Lopputyöni perustana on materiaali - pellava. Neoliittisen ajan paalukylien asukkaat punoivat pellavasta verkkoja ja kalastussiimoja. Kuidun löytäjää ei pellavan historia tunne.

Tänä päivänä pellava on yksi tutkituimmista viljelykasveista. Pellavan ei-tekstiilikäyttö on kasvamassa ja sille ollaan etsimässä uusia käyttömahdollisuuksia. Pellavasta on tullut uusi varteenotettava viljelykasvi.

Teoksissani käytän pellavaeristettä taiteellisen ilmaisun välineenä. Eristeellä on määrätty funktio ja sen luonne on jäädä näkymättömiin. Halusin tutkia eristeen muotoutumista ja muodon pysyvyyttä lämmön ja puristuksen avulla.

Samalla olen halunnut antaa arvoa vuosituhansia sitten löydetylle pellavakuidulle ja sen maninaisille ilmenemismuodoille. Muotoilla ja kuvioida. mutta jättää pellava pääosaan.

Lopputyöni koostuu kolmesta teoksesta. Näiden teosteni kautta olen tehnyt ajatuksiani näkyviksi tapahtumaksi. Töitteni kautta olen pyrkinyt etsimään toteuttamistapaa muotojen ilmaisemiselle sekä tutkimaan materiaalia ja sen esilletuomista.

Itselleni tärkeänä pidän uuteen tekniikkaan paneutumista. josta ei ollut saatavissa aikaisempaa tietoa ja tutkimusta.

Materiaalivalintani jälkeen minulle tarjoutui tilaisuus tuoda teokseni esille lammin Pellavakeskuksen näyttelyyn kesäksi 1997. Oleellinen osa lopputyötäni oli myös näyttelyn suunnittelu, kokoaminen ja rakentaminen. Näyttely oli kolmen pellavaa arvostavan ja käyttävän taiteilijan yhteisnäyttely.

Kirjallisessa osuudessa kerran pellavan vuosituhansia sitten alkaneesta matkasta tähän päivään, teosteni toteuttamisesta sekö näyttelyn järjestämisestä.

 

Aineisto: kolme teosta kirjallinen osuus ja diasarja

Asiasanat: pellava, tekstiilitaide, lämpö, muoto, näyttely