Pvm: 1998

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Neuvonen Hanna

Työn nimi: Pukusuunnittelija teatterityöryhmän jäsenenä: Dada-klubi Savoy-teatterissa, Salka Valka Tampereen Työväen Teatterissa.

 

Suunnittelin lopputyöni taiteellisena osana puvustuksen Dada-klubi nimiseen teatteriesitykseen. Tämä työ sai minut miettimään pukusuunnittelijan ja muiden teatterityöntekijöiden työnkuvaa ja roolia työryhmässä, ja sitä kuinka roolit vaihtelevat produktiosta ja henkilöistä riippuen. Tutkielmassa pohditaan kahden erilaisen prosessin kuvauksen valossa pukusuunnittelijan työtä, niitä vaiheita, joita se pitää sisällään, ja eri henkilöitä, joiden kanssa työtä tehdään. Ensimmäinen esimerkkitapauksista on "Dada-klubi", joka oli Teatterikoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyönä vuonna 1995 valmistunut produktio, toinen puolestaan Tampereen Työväen Teatterin suurella näyttämöllä vuonna 1997 ensi-iltansa saanut näytelmä Salka Valka.

Pukusuunnittelijan työ on monimutkainen roolivyyhti, jossa suunnittelijan asema vaihtelee sen mukaan kenen kanssa hän milloinkin toimii. Pukusuunnittelijan työn kameleonttimainen olemus vaatii joustamiskykyä, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, ettei joustamisesta tule liiallista venymistä, jolloin työn laatu ja työnteon mielekkyys kärsivät. Tutkielmassa käsitellään osa-alueittain, sitä kuinka pukusuunnittelijan rooli muuttuu teatterityöryhmän eri jäsenten kanssa työskennellessä ja kuvataan mitä yhteistyö eri henkilöiden kanssa pitää sisällään, sekä minkälaista työ oli esimerkkitapauksissa. Vaikka näkökulma on subjektiivinen samanlaisia mietteitä on varmaankin kaikilla teatterityöhön tutustuneilla nuorilla pukusuunnittelijoilla.

 

Aineisto: Yksi kirjallinen dokumentti, sisältäen tekstiä ja valokuvia

Asiasanat: teatteripukusuunnittelu, Dada-klubi, Salka Valka