Pvm: 04.10.1998

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Kaijansinkko Heli

Työn nimi: Cãius Calceõ - miesten kenkäkokoelma & näkökulmia jalkenesuunnitteluun

 

Lopputyönäni olen suunnitellut ja toteuttanut nahkajalkinekokoelman aikuisille miehille kesään 1999. Työhön kuuluu 6 paria kenkiä sekä kirjallinen kuvamateriaalilla varustelu selvitys työn motiiveista, näkökulmista, toteutusvaiheista ja tuloksista. Tutkielman teoriaosuudessa käsittelen jalkinesuunnittelua estetiikan ja sosiologian sekä muodin psykologian näkökulmista. Lopputyön toteutusta käsittelevässä osassa kerron nahasta materiaalina sivuan moraalinäkökulmaa ja ergonomiaa, sekä esitän jalkineen tekemisen vaiheet kaavion muodossa. Tuloksina esitän kuvamateriaalia kenkäprotoista ja huomioita niiden muotoiluun vaikuttaneista tekijöistä korjaussuosituksin.

Tämän lopputyön tekemisen lähtökohtana on ollut halu oppia jalkinesuunnittelua. olen halunnut itse tehdä suunnittelemani kengät tunteakseni niiden rakenteet ja niihin liittyvät suunnittelulliset ongelmat mahdollisimman täsmällisesti. Toteutus onnistui Pekka Lahden suutariliikkeessä, Boot Factoryssa, henkilökunnan avustuksella. Sosiologiaan ja ergonomiaan fokusoinnin ansiosta ovat kokoelmani kengät täysin (normaaliin) käyttöön soveltuvia. Estetiikkaa käsittelemällä olen pyrkinyt perustelemaan muotokieltäni ja suunnittelemaan kauniita, maskuliinisia kenkiä. Toisaalta muotovalintani perustuvat osittain käytännön toteutuksen ja ergonomian vaatimusten ehdoille, ajan hengen merkitystä unohtamatta.

Pyrkiessäni täyttämään Vitruviuksen klassiset 3 kriteeriä hyvälle tuotteelle (hyödyllisyys, lujuus ja silmänilo), jouduin toteamaan jalkinesuunnittelun vaativan monenlaista osaamista. Kuvaava sana tälle on kreikan tehne, joka merkitsee inhimillistä taiteilijan tieto-taitoa. Sen tavoitteleminen on tehnyt tästä työstä haasteellisen. Cãius Calceõ merkitseekin minulle kaikkia niitä kenkäpareja joita näiden kuuden jälkeen tulen suunnittelemaan. Olenhan oppinut tarkastelemaan kenkiä artefakteina monelta kantilta.

 

 

Aineisto: kirjallinen osa, kenkäkokoelma

Asiasanat: kenkä, jalkine, nahka