Pvm: 29.09.1998

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Ahola Petri

Työn nimi: Rantu

 

 

Lopputyöni aloitin tammikuussa 1998 ollessani Erasmus-opiskelijavaihdossa Pariisissa, jolloin tein ensiluonnokset. hankin lopputyökirjallisuuden sekä etsin kangassponsorin. Suomeen palattuani maaliskuussa hankin muut sponsorit (vuorit, tuotemerkit, tukikankaat yms.) . Vaatemallistoni kaavoitus alkoi toukokuussa ja ompelu heinäkuun alussa. Mallisto esiteltiin lopputyönäytöksessä 21. 9. 1998 Taideteollisuusmuseossa Helsingissä. Tutkielman jätin tarkastajille samana päivänä.

Tutkielmassani käsittelen viivaa / raitaa optisena elementtinä, viestin& luonnossa ja ihmisen rakentamassa ympäristössä sekä raidallisten vaatteiden historiaa. Tutkielman lopuksi laadin raitatestin, jolla halusin selvittää miten ihmiset mieltävät erilaiset raidat.

RAIDAT OPTISENA ELEMENTTINÄ

Silmän rakenne ja aivotoiminta vaikuttavat kykyymme hahmottaa raidat. Maan vetovoimasta johtuen aistimme vaaka -ja pystysuorat raidat levollisina, diagonaalit luovat liikkeen tunnun. Silmän toiminta sekä käsityksemme perspektiivistä saavat aikaan optisia harhoja: pituusharhoja, liikeharhoja, kokoharhoja. suuntaharhoja ja muotoharhoja. Näitä harhoja voidaan käyttää hyväksi vaatetuksessa. Leikkauksilla ja kuoseilla voidaan korostaa vartalon tai vaatteen muotoja tai sitten suunnata katse pois kriittisistä kohdista.

RAIDAT LUONNOSSA / IHMISEN RAKENTAMASSA YMPÄRISTÖSSÄ

Eläinten kuviointina raitojen tehtävä on varoittaa, pelottaa, hämätä, suojata tai toimia tunnistuskeinon. Ihmisen rakentamassa ympäristössä, myös vaatteissa, raidat toimivat usein samalla tavoin. vangin raita luokittelee; urheiluvaatteiden raidat luovat yhteenkuuluvaisuuden tunteen; pyjaman raidat suojaavat; liituraita toimii suojavärityksenä.

RAIDAT VAATTEISSA

Useilla perinteisesti raidallisilla vaatteilla on juurensa keskiajalla, jolloin raitaa pidettiin moraalisesti arveluttavana. Esim. prostituoidut pakotettiin käyttämään ammattinsa tunnuksena raidallisia vaatteita. Raidallisella vanginpuvulla on yhtä selvä luokitteleva tehtävä. Raidoilla saattoi olla myös käytännöllinen tehtävä merimiespuvun raidat auttoivat erottamaan veden varaan joutuneen merimiehen. Univormujen ja kravattien raidat raidat juontavat juurensa keskiajan heraldiikasta. Pyjaman raidat selitetään psykologisesti suojaaviksi ja rauhoittaviksi. Raitapaidan esikuva on merimiehen pusero. Liituraita on alunperin tenniksenpelaajien tunnus. Raidallisessa blazerissa toistuvat yliopiston tai klubin värit. Sakettihousujen raidat kevensivät perinteisesti mustaa juhlapukua.

RAITATESTI

Laatimallani raitatestillä halusin selvittää miten ihmiset mieltävät raidat pelkkinä irrallisina kuvioina, ei vaatteen kuosina. Kyselyyn vastanneet eivät tienneet. että tutkimuksessa on kyse nimenomaan vaatteiden raidoista. Yllättävän monet raidat silti ilmeisesti yhdistettiin vaatteisiin. Esim. kapea, vaalea raita tummalla pohjalla miellettiin asialliseksi, miehekkääksi ja juhlavaksi perinteisesti liituraitapukua kuvaavia attribuutteja.

VAATERALLISTO

Vaatemallistoani ovat innoittaneet raidan historiasta löytyneet seikat sekä silmää hämäävät optiset tehokeinot. Miesten mallistossa on elementtejä mm. merimiehen puvusta. vuosisadan vaihteen uimapuvusta, vanginpuvusta, raitapaidasta sekä pyjamasta. Naisten mallistossa olen käyttänyt paljon kaarevia leikkauksia, epätavallisia hiharatkaisuja, poikkeavia raidansuuntia sekä raitoja katkaisevia leikkauksia. Vaatteiden työstössä olen pyrkinyt perinteiseen räätälintyöhön. Malliston paidat ja puserot myötäilevät pukujen muotoja

 

Aineisto: tutkielma + 10 asukokonaisuuden vaatemallisto

Asiasanat: raita