Pvm: 29.04.1998

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Tekijä: Aalto Anna-Maija

Työn nimi: Aspects on freelancing

 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Kirjallinen osuus käsittää haastattelututkimuksen suomalaisten ja ranskalaisten freelance-tekstiilisuunnittelijoiden toiminnasta. Sen tarkoituksena on luoda kuvaa am- mattimaisesta freelance-työstä Uraansa aloitteleville. Siinä käsitellään syitä freelance-uranvalintaan, työnkuvaa, kansainvälistä toimintaa, markkinointitoimenpiteitä ja kilpailutilannetta, painokangasmallien hinnanvaihteluväliä, alan uhkia ja mahdollisuuksia sekä aatteellispohjaista ammattiyhdistystoimintaa.

Produktio-osa koostuu noin 150 painokangasluonnoksesta - freelancerin mallisalkusta, josta voidaan edelleen erottaa 11 erilaista sarjaa: ulkoilu- vaatetukseen suunnatut Traces, Simplicity ja Urban Hki, naistenvaatetukseen Reflection, Lady in Black&White, Zebra in the Garden, Abstracts ja A Japanese Cousin, lastenvaatetukseen Weird Garden, rantavaatetukseen Valter sekä sisustuksen suunnattu Line. Kirjallisessa osuudessa on analyysi freelancer-mallistosta ja sen herättämästä kaupallisesta kiinnostuksesta sekä selvitys mahdollisesta itse teollisesti luotettavan kokoelman vaatimista toimenpiteistä.

 

 

Aineisto: haastattelut

Asiasanat: tekstiilisuunnittelu, Ranska, freelance, kansainvälinen toiminta, yrittäjyys