Pvm: 08.04.1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Vääri Anne

Työn nimi: Melusta hiljaisuuteen

 

Melusta hiljaisuuteen lopputyö on seitsemän asukokonaisuutta käsittävä kokeellinen vaatemallisto. Tärkeintä työssä on Melusta hiljaisuuteen teeman esille tuominen mallistossa materiaalin ja muodon muutosten avulla. Asut muodostavat seitsemän erilaista askelta käsittävän kehän, jossa samoja materiaaleja on muokattu eri menetelmillä (esimerkiksi ompelukoneella), jolloin ne herättävät aivan erilaisia mielikuvia.

Halusin tehdä kokeellisen lopputyön nähdäkseni kuinka syvällisesti pystyn ilmentämään tiettyä teemaa vaatemallistossa. Halusin myös rikkoa perinteisiä mielikuvia vaatteesta ja kyseenalaistaa varsinkin suomalaista ajattelutapaa vaatemallistosta esittelemällä kokoelman, jonka vaatteilla ei ole minkäänlaista käyttötarkoitusta. Halusin myös tuoda esille hulluttelun ja kokeilun merkityksen suunnittelijalle ideoiden työstämisessä.

Olen myös pohdiskellut vaatesuunnittelijan ammatin tulevaisuutta sekä tutkinut eri suunnittelijoiden kevät/kesä97 kokoelmia perustellakseni oman työni kokeellisuutta sekä tuodakseni esille kokeellisten töiden puutteen Suomessa.

Suunnitteluvaihe jakautuu teeman visualisointiin, materiaalikokeiluihin ja luonnosteluvaiheeseen. Koska kyseessä on kokeellinen vaatemallisto, en ole pitänyt tarpeellisena tehdä tarkkoja työpiirustuksia, sillä asujen suunnittelu on jatkunut myös toteutusvaiheessa. Osa asuista on suunniteltu lähes täysin muotoilemalla mallinuken päälle.

Yksi merkittävä työni tavoite oli mallisten esittely näyttelyssä, jonka pidin Into-galleriassa 7.-20.10.1996. Halusin näyttelystä mahdollisimman selkeän, jolloin vaatteet ja niiden esilleasettelu kertoisivat tarinan Melusta hiljaisuuteen. Näyttelyä täydentämään ja selkiyttämään otettiin vaatteista myös valokuvat (Christina Holmlund ja Satu Autero). Mallisto esitettiin myös Cafe Barockissa 24.2.1997 pidetyssä lopputyömuotinäytöksessä.

Aineisto: Melusta hiljaisuuteen kirja , erillinen materiaalinäytekirja

Asiasanat: melu, hiljaisuus, kokeellinen, vaatesuunnittelu