Pvm: 22.10.1997

Osasto: Muoti - ja teksitiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä: Thun-Wilen Solveig

Työn nimi: Flammande låga Finska Handarbetets Vänner. Verksamhet på 1950-talet

 

 

Pro gradun behandlar den gyllende tid 50-talet innerbar för finsk konstindustri och berör kort de inledande åren, då FVH gick egna vägar med ryan som galjonstextil redan i Paris 1900, medan Handarbetets Vänner i Sverige valde gobelinen som sitt uttrycksmedel. Via tävlingar, som alltid ansetts vara FHV:s "kungstanke", tillfördes FHV nya mönster, vilket var av central betydelse för verksamheten. På 50-talet var av arrangerades tävlingar ofta med sikte på kommande större utställningar. Tävlingar och utställningar i anslutning till dessa behandlas ingående då de på 50-talet var av stor betydelse för FHV:s verksamhet och bidrog till de lysande framgångar som kom konstindustrin och ryan till del bl.a. i Triennalen i Milano. För att bättre förstå hur det kort efter kriget var möjligt att skapa världsberömd finsk konstindustri och få en insikt i FHV:s vardag, har40-talet studerats via årsberättelser och direktörernas versamhetsberättelser. Framgångarna via materialbrist och kamp med ransoneringar behandlas likaväl som pressens lovord kring de utställda konstindustriföremålen. FHV:s samarbete med Konstflitföreningen och Ornamo ifråga on utställt material runtom i Europa, i USA och i övriga delar av världen relateras. FHV arrangerade ett flertal utställningar där ryan spelade huvudrollen. 50-talets årsberättelser beskiver dessa framgångar och ryan intar procentuellt en dominerande ställning i FHV:s verksamhet. Ett försök görs att utreda ryans relation till samtida konst .Alla de övriga produkterna på FHV:s program upptas i sitt rätta sammanhang, men granskas inte lika ingående som ryan. Det kvinnodominerande arbetet och de sociala villkoren för de anställda beskrivs, då det visande sig att fasta löner och pensioner inte förekom. Konstnärliga ledarens och direktörens vardag, relateras medan konstnären, chefen för vävavdelningen och väverskan kommer till tals med sina personliga minnen och därmed belyser de siffror i årsberättelsen, som bara kan ge en ytlig bild av verksamheten. Versamhetssället Fabiansgatan 27 var central beläget och av största vikt för hela produktionen. Flyttningen till Georgsgatan 13 och 1960-talets verksamhetsberättelser relateras kort. Bilagorna redogör för tävlingar och utställningar samt juryns och direktionens sammansättning på 50-talet.

 

 

Aineisto: Text 189 sidor, därav fyra bilagor

Asiasanat: Flammande låga, Finska Handarbetets Vänner, 1950-talets konstindustri