Pvm: 08.04.1997

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Tamminen Virve

Työn nimi: Macbeth

 

 

Lopputyönäni suunnittelin teatteripuvustuksen Shakespearen tragediaan Macbeth. Macbeth esitettiin alkuperäiskielellään englanniksi tanssiteatteri Hurjaruuthissa 18-21.4.1996. Yli kolme tuntisen verisen näytelmän esitti Finn-Brit Players, 38 henkinen amatööriseurue, joka vietti 15. juhlavuottaan tämän näytelmän merkeissä.

Projekti alkoi omalta osaltani lokakuun lopulla talvella -95, jolloin aloitin suunnittelu prosessin. Sijoitin näytelmän puvustuksen historialle uskollisesti 1000-luvulle. Tärkein visuaalinen tavoite oli keskiaikaisen tunnun luominen. Valmis puvustus sisälsi yli 40 asukokonaisuutta, jotka toteutin pienellä 4245 markan budjetilla. Eli pukujen suunnittelun lisäksi valmistin lähes kaikki 100 vaatetta itse pienen budjetin sekä rahoittamana että innoittamana. Vaatteiden valmistus ja materiaalien hankinta veivät suuren osan ajastani lähes puolen vuoden ajan. Olin myös läsnä kaikissa esityksissä pukijana ja luonnollisesti huoltamassa vaatteita esitysten välillä.

Lopputyöni kulku jakautui seuraaviin vaiheisiin: näytelmätekstin purku ja analysointi, pukuhistoriallinen taustatutkimus, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja harjoitusten seuraaminen sekä kirjallisen osuuden tekeminen. Kidallinen osuus koostuu näytelmän analysoinnista, suunnittelutyön ja vaatteiden toteutuksen kuvauksesta sekä työpäiväkidasta. Siihen kuuluu lisäksi työhön liittynyt kuvallinen materiaali: kollaasit, luonnoksen esityskuvat, materiaalikarttaja valokuvat. Lisäksi olen tehnyt runsaasti kuvitetun pukuhistoriallisen osuuden, jossa olen keskittynyt vaatetuksen lisäksi muihinkin aiheisiin Euroopassa 900- 1300-luvuilla. Näin siksi, ettei mielestäni vaatetusta voi tällaisessa yhteydessä käsitellä irrallaan muista elämään ja elämiseen vaikuttavista tekijöistä. Sillä ne vaikuttavat suuresti pukeutumiseen ja näin ollen itse aiheeseen: vaatetukseen.

Aineisto: Taiteellinen produktio, kirjallinen dokumentti osa

Asiasanat: Pukusuunnittelu, Macbeth, keskiaikainen vaatetus