Pvm: 31.1.1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide ja vaat. Suunn.

Tekijä: Riikka Ulla Maaria Kokko-Haanmäki

Työ nimi: Muodonmuutos

 

Lopputyönäni Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osastolle olen toteuttanut taideteks- tiilin, jonka Helsingin Yliopisto rahoitti. Se sijaitsee pysyvästi Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen toisen rakennuksen sisääntuloaulassa.

Lopputyöni kirjallisessa osuudessa raportoin taidetekstiilin ajatuksen ja työprosessin. Koska tekstiilin toteutuksen lähtökohtina olivat kuna-intiaanien mola-applikaatio ja japanilaisten origami, olen liittänyt työhön lyhyet tutkimukset niistä. Esittelen myös aikaisemmat näihin tekniikoihin pohjautuvat tekstiilini.

Lopputyöni lähti liikkeelle professori Irma Kukkasjärven Taidetekstiili kurssilla syksyllä 1994. Hän antoi tehtäväksi suunnitella tekstiilin professori Juhani Kataisen suunnitteleman rakennuksen aulaan.

Työni lähtökohtana oli tila. Biokeskuksen toisessa rakennuksessa sijaitsevat farmasian laitos ja biotieteiden laitoksen osastoja. Taidetekstiilille varattu paikka oli rakennuksen keskellä laitoksien välissä. Aula on läpikulkutila, jonka halki kulkee myös kaksi siltaa. Poikittainen liike on tunnusmaisinta tälle tilalle. Biokeskuksessa tutkitaan mm. elävien olentojen kemiallisia muutoksia. Työssäni muoto puolestaan muuttuu. Kuvasin pisteen muodonmuutoksen kuution ja kahden lieriön kautta jälleen pisteeksi. Tilan kolmannen kerroksen siltaa pitkin voi siirtyä laitokselta toiselle. Tekstiilini on ajatuksellinen siirtymä laitoksien välissä, siksi se asettuu vaakatasoon eli samansuuntaisesti kuin fyysinen liike tilan poikki.

Työn materiaalin, käsivärjätyn nelinkertaiseksi pinotun puuvillaorgansi kankaan, taittelin alumiinilevyille, jotka terästankojen kanssa muodostavat työn rungon. Kankaiden voimakkaat, mutta kuultavan akvarellimaiset värit, luovat neutraalille aulalle ilmeen. Työ kiinnitettiin seinään alumiinitangoilla.

Aineisto: taidetekstiili, dokumenttiosa kuvineen

Asiasanat: taidetekstiili