Pvm:16.5.1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä: Kingelin Jaana Anitta

Työn nimi: Installaatio

Työni, lnstallaatio, on liiallinen produktio. Siinä tutkin puolisuunnikkaan, trapetsi, muotoisen keskus tilan, ja sitä ympäröivien ulkopuolisten tilojen ja niissä olevien kokonaisuuksien avulla tilaa, liikettä ja aikaa. Niiden keskinäistä suhdetta toisiinsa sekä liikettä itseään ja sen liikkumattomuutta suhteessa tilan aikaan ja omaan todellisuuteensa. Rakentamani tila antaa mahdollisuuksia astua sen ulkoiseen ja sisäiseen todellisuuteen niin yksityisellä kuin kollektiivisella tasolla.

Mielikuvan tila rakentuu seinämien "aineettomasta", poltto- ja kreppipainetuista tekstiilistä. Niissä on, ja ne ovat muistumia ajoista, mielen tiloista. Toiset niistä ovat mehiläisvahan alla suojassa, toiset vapaana kukin omilla tahoillaan elävät. Seinämien kertomukset ovat täynnä haurastuneita sanoja kehon ja mielen laitamilta, fragmentteja jostain olevasta, jossain tulevassa - tilasta, unen ja kuvan todellisuudesta, itsestään.

Tutkin installaationa liikkeen liikkumattomien ratojen jatkuvaa virtaa, liikettä. Todellisuuden olemusta siinä ja itsessään. Ja ajan kuvaa - tämä hetki, joka juuri on, muuttuu jo huomaamatta seuraavaan alkavaan aikaan. Aika kuluu aina ikuisuuteen asti. Menneisyys kertaa sen hienovaraista kuvaa, joka piirtyy siihen aikatodellisuuteen, jossa se on yhä uudelleen. Keskus tilan ulkopuolisissa tiloissa liike ja oleminen sinänsä pelkistyvät kuution sisäavaruuteen, tai hyönteislaatikoiden sisäiseen tarinaan - osittain ne paljastuvat, osin peittyvät. Jäävät oleilemaan tilojen väliseen , rajatilaan.

Tai-chin liikemaailman hiljainen, väkevä voima sulautuu installaation sisäiseen tapahtumaan - virtaa loputtomasti tilasta toiseen. Näkyvä ja näkymätön koskettavat toisiaan - aikaa tilassa, sen ulkopuolella. Liikkumattaan liikkuu mielenmaisemasta seuraavaan mielen liikkeeseen. Tilan eläessä toista, omaa elämäänsä. Ajallisissa illuusioissa mielikuvien henkisyys vain muuttuu olevaksi sen hetkiseen - jäljelle jää ainoastaan kuori äskeisestä.

Liikkeen performance ajatuksen avaa, sulkee sisäiseen tilaan. Liikkumattomuuttaan jää liikkumaan, kunnes poistuu - tulee jatkumaan tämän jälkeen jossain muualla, toisenlaisessa todellisuudessa. Sillä, on olemassa toinen aika, sama aika; vain erilainen tajunta, erilainen tunne, kokemus ja sen muisto.

 

Aineisto: "Installaatio"- näyttely Tulli- ja Pakkahuoneella. - puolisuunnikas, trapetsi- keskus tila, siinä silkkiset ja abaca- kuitu seinämät, puukuutio, Luun valon tila, "luonnos" tila ja sen kokonaisuudet, performance 1 ja 2, kirjallinen työ

Asiasanat: installaatio, performance, tila/aika, liike/liikkumattomuus, oleminen/mieli