Pvm: 17.04.1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä: Jurvelin Tuula

Työn nimi: Pöytään ja Vuoteeseen- kutsutaan vain kerran

 

Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen opiskelijat järjestivät Katajanokan-tulli- ja 'pakkahuoneella näyttelyn 16-28.9.1996. Näyttelyn nimeksi tuli 'Pöytään ja vuoteeseen -kutsutaan vain kerran' meksikolaisen Laura Esquivelin samannimisen kirjan mukaan. Tekstiilitaiteen laitoksella järjestettiin keväällä 1996 opiskelijoiden toimesta kokouksia, joissa yhdessä opettajien kanssa pohdittiin tapoja parantaa laitoksen sisäistä ilmapiiriä. Opiskelijoiden pitkäaikaisena huolena oli myös ollut tekstiilitaiteen tulevaisuus ja opiskelijoiden koulutuksen ja osaamisen taso verrattuna muihin alan oppilaitoksiin. Näiden kokouksien yhteydessä tavoitteena vastata em. huolenaiheisiin päätettiin järjestää näyttely, joka koulun ulkopuolella laajamittaisesta esittelisi opiskelijoiden aikaansaannoksia ja osaamista.

Näyttelyn muodossa haluttiin myös saada uusia ulottuvuuksia opintoihin, työtapoihin ja ennen kaikkea kokeilla siipiä yleisön edessä. Lisäksi haluttiin yhteisen hankkeen avulla parantaa laitoksen ilmapiiriä ja lisätä yhteistyötä.

Vuosi 1996 oli myös Texo ry:n (Suomen tekstiilitaiteilijat ry:n) 40-vuotisjuhlavuosi, jonka yhteydessä järjestettiin useita eri näyttelyitä ympäri Helsinkiä.

Opiskelijoina halusimme antaa oman panoksemme suomalaiselle uudelle tekstiilitaiteelle. Minut valittiin näyttelyprojektin vetäjäksi ja vastuuhenkilöksi. Osastonjohtaja Kaarina Kellomäen ehdotuksesta tein aiheesta lopputyön. Lopputyöni 'Pöytään ja vuoteeseen -kutsutaan vain kerran. Tehtävänä näyttely' kirjallinen osuus koostuu neljästä luvusta: 1) NÄYTTELYPROJEKTI, jossa kronologisesti käydään läpi näyttelyn suunnitteluun ja organisoinnin liittyneet asiat, 2) MINÄ OLIN, joka kertoo oman teokseni, jolla osallistuin näyttelyyn, lähtökohdista ja toteutuksesta 3) PÄIVÄKIRJA, joka subjektiivisesti tuo esiin henkilökohtaisia tunnelmia projektin aikana, 4) TEOSLUETTELO, joka sisältää laserkopiokuvat jokaisesta näyttelyyn osallistuneesta teoksesta.

Kirjallisen osuuden lisäksi lopputyöhöni kuuluu 43 dian sarja ja erillinen dialuettelo kaikista näyttelyyn osallistuneista teoksista.

Näyttely onnistui yli odotusten ja vastasi alkulähtökohtina esitettyihin ongelmiin. Se sai runsaasti positiivista palautetta sekä lehdistöltä että yleisöltä. MTV kanssa yllätyksellisesti syntyneen yhteistyön ansiosta näyttely sai syksyn aikana lauantai iltaisin yli 500.000 tv-katselijan yleisön HECUMANIA-viihdeohjelman lavastuksina.

 

 

Aineisto: Näyttelyprojekti, kirjallinen osa, diakansio, sekä erillinen teosluettelo

Asiasanat: Tekstiilitaide, näyttelyprojekti, Pöytään ja vuoteeseen