Pvm: 14.11.1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu- ja pukutaide

Tekijä: Holmgren-Pyykkö Sari

Työn nimi: Private Labels- merkkien vaikutus vaatteen mielikuvaan

 

Lopputyöni aihe on kaupan omien merkkien, Private labeleiden, suunnitteleminen lntrade Partnerisille 1997.

lntrade Partners on SOK:N tytäryhtiö, joka vastaa asiakasketjujensa käyttötavaroiden hankinnasta 01.09.1 993 alkaen. lntraden perusasiakkaita ovat S- ryhmän päivittäistavaraketjut. Näiden ketjujen lisäksi lntradella on asiakkaana Citysokos-ketju sekä myös ulkopuolisia asiakkaita. Minun tehtävänäni oli suunnitella Prisma ja S-markettien käyttämät omat merkit, Private Labelit. Merkit, jotka paikkaisivat myyntiaukot keski-hintaisissa tuoteryhmissä, nimenomaan vaatteiden kohdalla.

Yhteistyöni lntrade Partnerssin kanssa alkoi 14.1.1997 syventävien opintojen merkeissä, mutta tehtävän laajuuden ja vaativuuden perusteella sain luvan laajentaa sitä suoraan edessä olevaan lopputyöhöni. Toimeksiantooni kuului erinäinen määrä vaatteisiin liittyviä graafisia merkkejä: riippuetikettejä, niskamerkkejä, nimilappuja, brodeerauksia, saumamerkkejä, nauhamerkkejä ja muita etikettejä. Projektin lopuksi kokosin merkeistä niin sanotun 'Suppliers Guiden', ohjevihkosen, joka toimii kuvarnateriaalina ja apuvälineenä ostajien ja tavarantoirnittajien välillä.

Tehtäväni oli lähes täysin graafinen, mutta se on tehty muoti- ja tekstiilitaiteen'. osastolle. Motiivini tällaiseen poikkitieteelliseen lopputyöratkaisuun ovat sivuaineopintoni graafisella laitoksella sekä tutkimusseminaari työni käsityönopettajan koulutuksessa, Helsingin Yliopistolla. Seminaarityöni aihe oli vaatteen mielikuvamarkkinointi, jossa tutkin mielikuvan merkitystä vaatteiden tuotevalintaan. Tarkoitukseni oli tehdä tuleva lopputyöni aiheeseen liittyen.

Merkkiprojekti sopi mainiosti mielikuvallisen tarkastelun kohteeksi. Samalla sain hyödyntää sekä vaatesuunnittelijan koulutustani että graafisia sivuaineopintojani. Lopputyön kirjallisessa osuudessa on käytetty hyväksi toimintatukimuksen tutkimusstrategiaa. Tarkoituksena lopputuloksen syvällisempi ymmärtäminen. Motiivini oli osoittaa mielikuvan merkitys vaatteessa sekä graafisen suunnittelun merkitys vaatesuunnittelussa.

 

Aineisto: Asiakaskeskeistä markkinointia, sosiologiaa, mielikuvamarkkinointia, yritystoimintaa sekä grafiikkaa käsittelevä kirjallisuus