Pvm: 1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Tekijä: Holm Pia Charlotte

Työ nimi: En Kollektion

 

Mitt slutarbete behandlar i första hand formgivnings- och framtagningsprocessen av en kollektion för ett specifikt företag. Genom arbetsprocessen har jag försökt närma mig realiteterna beklädnadsbranschen, samt med hjälp av insamlat material om ett visst företag och dess produktion göra en egen tolkning av företagets kollektion inkommande säsong (vår/sommar 98). Samtidigt har jag iakttagit fakta som berör en kollektion av detta slag; gällande produktion och distribution, ny informationsteknik och marknadsföring till den unga marknadssektorn Som stöd för mina egna antaganden har jag förutom samtai med yrkesverksamma i branschen också använt mig av facklitteratur och artiklar i branschens tidskrifter

Det svenska franchising företaget JC Jeans & Clothes AB och kollektionen Camera har fungerat som utgångspunkt för produktionsdelen i slutarbetet. En översikt av utbudet i JC kedjans affärer och analyserande av Camera kollektionen samt bearbetning av fakta som framkommit vid samtal med Camera kollektionens designer och inköpare, bildar ramarm för kollektiosarbetet. Utveckling av trendkoncept för det specifika företagets målgrupp, koordinering av kollektionens tre inriktingar , känsligheti materialval och plaggens funktionalitet är områden som i mitt tycke varit viktiga i arbetet med kollektionen. Dessa illustreras i mitt arbete av fotografier, bildkollage, kollektionsöversikt med linjeteckningar, materialprover och färgkarta. Efter behov har jag tagit med skoden i processen, som jag ursprungligen inte tänkt inkludera; t.ex. tygtryck och design av logotypen för kollektionen.

Mitt slutarbete har varit en lärorik process och jag har med tanke på framtida arbetstillfällen säkerligen haft nytta av att genomföra ett dylild projekt. Målet att tillägna mig mer kunskap om ett för mig tidigare ganska okänt område, har jag på ett för mig själv tillfredsställande sätt uppnått.

 

 

Aineisto: Inbunden presentationsbok bestående av en skriftlig dokumentationsdel, illustrativa kollage, fotografier och linjeteckningar

 

Asiasanat: Kollektion, produktion, ung marknadssektor, franchising