Pvm :1997

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Tekstiilitade

Tekijä: Arffman Aino Helena

Työn nimi: 12 Kuukautta - maalattuja silkkejä

 

 

 

Lopputyöni on seitsemästätoista reaktiiviväreillä maalatusta silkkikankaasta koostuva, Suomen vuoden kiertoa kuvaava kokonaistaideteos, johon kiinteästi liittyy kirjoittamani runosarja 12 KUUKAUTTA lauluiksi sävellettynä. Luonnon moninaisten liikkeiden tarkkailu on liittynyt aina vahvasti elämääni. Olen tulkinnut luonnossa tekemiäni havaintoja jo pitkään runojen ja silkille maalattujen töiden välityksellä. Aikaisempien näyttelyitteni sada on lopputyöni taustalla. Lisäksi olen lyhyesti esitellyt myyntiin valmistamiani silkkitöitä, jotka omalta osaltaan ovat pohjana tälle työlle.

Kokonaisuudessaan lopputyöni on kertomus työskentelyprosessista, joka sisältää värikokeilujen sadan pigmentti- ja reaktiiviväreillä, maalausten luonnosteluvaiheet ja kokonaisuuden muotoutumisen maisemallisiksi, vuoden kustakin kuukaudesta kertoviksi kankaiksi. Lopputyönäyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta on kerrottu työn loppuosassa. Alkuun sijoittamani katsaus silkin ja silkkiin liittyvän kiinalaisen taiteen historiaan sekä värjäämällä kuvioitujen tekstiilien perinteisiin tekniikoihin, on tarkoitettu osoittamaan taustoja, jotka osaltaan vaikuttavat työhöni.

Lopputyöni kautta pyrin löytämään uusia sekä ilmaisullista että teknisiä keinoja, joilla voisin tuoda esille luonnossa kokemaani ja näkemiäni kauneutta. Väri- ja materiaalikokeilujen tuloksena löytämäni reaktiivärin avulla oli mahdollista toteuttaa aikaisempaa selkeämmin voimakkaiden värien hehkua ja herkkien sävyjen hienovaraisia vivahteita muuttamatta silkin alkuperäistä olemusta. Aikaisemmin käyttämäni yhden silkkimateriaalin rinnalle tuli runsas silkkikankaiden valikoima. Lopputyöni kautta olen löytänyt uusia ja innostavaa mahdollisuuksia työskentelyyni jatkossa.

Aineisto: Lopputyökirja

Asiasanat: Maalaus , reaktiiviväri, silkki, tekstiilitaide