Pvm: 1997

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaide

Koulutusohjelma: Tekstiilitaide

Tekijä : Ahlgren Maiju Elina

Työn nimi: TAVATON- painokangas prosessissa

 

 

 

Lopputyönäni olen toteuttanut yhdeksän taidetekstiilin sarjan, joista olen pitänyt TAVATON-nimisen näyttelyn yhdessä Marja Blomqvistin kanssa. Näyttelyidean, teosten ja näyttelyn toteuttamisesta olen kirjoittanut prosessikuvauksen, joka muodostaa lopputyöni kirjallisen osuuden.

Työni sisällöllisellä ideana on ollut tehdä näkyväksi näkymätöntä. Olen tutkinut oman muistini tunnekuvia, joilla on ollut tärkeä merkitys käännekohtina elämässäni. Kysymyksessä on tilanteen tulkinnan kuvaaminen.

Teosten valmistusprosessissa olen pitänyt tärkeää edetä mielikuvan ehdoilla. Se tarkoittaa, että tekijällä on mieli- kuva työn aiheesta, mutta teokset ovat ennalta suunnittelemattomia ja saavat lopullisen muotonsa vasta työn myötä.

Näin tekstiilit syntyvät kerros kerrokselta ja niissä on näkyvissä prosessin eri vaiheet.

Prosessin myötä syntyneet ideat eivät olisi olleet mahdollisia, jos teos olisi syntynyt etukäteen tehdyn suunnitelman pohjalta. Etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan tekeminen pohjautuu toistamiseen, jo koettuun, kun taas prosessin myötä muodon hakeminen pohjautuu jatkuvaan läsnäoloon teoksessa ja uuden kokemiseen. Uusi kokemus johtaa uuteen ratkaisuun työn kulussa ja teoksessa.

Teosten toteutuksessa olen käyttänyt pohjamateriaalina halpaa teollista metritavaraa. Olen kuvioinut kankaita yhdistelemällä erilaisia kankaankuvioinnin tekniikoita sekä värjäyksen keinoin. Erityisesti mielenkiinnon kohteeksi ovat muodostuneet kankaanpainannan erikoistekniikat, mm. polttopainatus.

Teokset ovat ulkoiselta muodoltaan n. 5 m pitkiä kappaleita. Yhdessä M. Bloqvistin teosten kanssa ne muodostavat TAVATON -nimisen näyttelyn aineiston. Näyttely pidettiin Helsingin Tulli- ja pakkahuoneella 17.-29.4.1996 sekä syksyllä 1996 Berliinissä Finland Institut in Deutschlandin tiloissa.

 

 

Aineisto: Yhdeksän taidetekstiiliä, kirjallinen prosessikuvaus

Asiasanat: Kangaspainannan erikoismenetelmät, kreppipainatus, painokangas, polttopainatus,prosessiteos, TAVATON- näyttely