Osasto: Muotoilu
Koulutusohjelma: Tekstiilitaide
Tekijä: Sulmio, Kristiina
Työn nimi: Nukuku
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 45

Tiivistelmä:

Työ on lastenlakanakonsepti, jonka tuotteita ovat tyynyliinat, pussi- ja aluslakanat. Konseptille on suunniteltu tuotemerkki, pakkausmateriaalit ja esite. Tuotemerkin nimi on Nukuku.
Työn tavoitteena on ollut luoda konsepti, joka luo iloista ja raikasta ilmettä laminaattiovien, muovimattojen ja valkoisten seinien peittämiin lähiöiden kerrostaloasuntoihin.
Työn kirjallisessa osasssa hahmotetaan lähiöissä sijaitsevia lastenhuoneita ja niiden sisustamiseen liittyvää problematiikkaa, sekä pohditaan lapsuuden ja lastenkulttuurin erityispiirteitä tuotesuunnittelun näkökulmasta.
Kirjalliseen osaan liittyy työskentelyprosessin kuvaus. Työn ideointi on tapahtunut pääasiassa Helsingin Viikin kaupunginosan ympäristössä ja luonnossa.

Aineisto: Kirjallinen osa
Asiasanat: Lastenlakanakonsepti
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto ja osasto
Salassapitoaika päättyy: