Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Vaatetussuunnittelu ja pukutaide
Tekijä: Pirhonen, Nina
Työn nimi: Tagit - Tutkielma graffitikulttuurista
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Lopputyö on visuaalinen ja konseptuaalinen tutkielma graffitikulttuurista. Lopputyö kattaa kirjallisen ja kuvallisen tutkimuksen sekä produktion. Graffitikulttuuria käsitellään työssä anarkiana, jossa graffitit ovat symbolinen, taiteellinen ja poliittinen kannanotto. Alakulttuuria kuvataan monikerroksellisesti sekä historian että nykygraffitien kautta ja kulttuurin merkitystä taidemuotona käsittellään Jean-Michel Basquiat^Òn ja Futura 2000:n teoksin. Neljässä Euroopan kaupungissa tehty graffititutkimus tuo työhön omakohtaisuutta.

Lopputyöproduktio koostuu graffitikulttuuriin pohjautuvasta T-paitamallistosta, joka keskittyy painatussuunnitteluun ja on teollisesti toteutettu. Malliston on valmistanut Nanso Oy. Graffitikulttuuria käsitellään mallistossa painatuksina sekä laajemmin koko malliston nimittäjänä. Mallistossa muodostetaan rinnastuksia graffititaiteilijoiden teosten sekä niihin yhdistettyjen tekstien ja symbolien välille. Suunnittelussa on tutkittu myös graffititaiteessa keskeistä teoksen ja taustan suhdetta, jossa elementtien vuorovaikutus rakentaa lopullisen teoksen.

Mallistossa käytetään todellisia graffiteja, minkä vuoksi lopputyössä käsitellään suunnittelun rajoihin ja kantaaottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työssä mietitään sekä graffititaiteen oikeutusta että omaa oikeutusta toisten teosten lainaamiseen. Lopputyö on myös henkilökohtainen kannanotto graffitikulttuurista.

Aineisto: Kirjallinen osa ja produktio
Asiasanat: T-paitamallisto, painatussuunnittelu, graffitikulttuuri
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu
Salassapitoaika päättyy: