Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Orsjoki, Tanja
Työn nimi: Ennen täysikuuta, ennen suudelmaa - painokangasmalleja Marimekolle
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 55

Tiivistelmä:

Tein lopputyökseni viisi painokangaskuosia Marimekolle.
Suudelma,- Lentosuukko,- Täysikuu,- Kuusama,- ja Lehtokuusama-kuosit
ovat kaikki kankaita joiden aiheet ovat minulle läheisiä. Ajattelin
kuoseja suunnitellessani luottaa sanontaan: " Se mikä sydämestä tulee,
se sydämeen käy ". Kuosit on toteutettu eri tekniikoin; olen sekä
piirtänyt käsin että suunnitellut tietokoneella.
Lopputyön kirjallinen osa koostuu prosessin kuvauksesta. Kerron siinä
mm. kuosi-väritysten suunnittelusta, kuosien soveltamisesta teolliseen
tuotantoon sekä kankaiden koepainatuksista.
Kankaat tulevat Marimekon kevätkokoelmaan 2005.

Aineisto: produktio-osa, kirjallinen osa
Asiasanat: painokangas, Marimekko, kukka-kuosit
Säilytyspaikka: Muotoilun osasto, TaiK kirjasto
Salassapitoaika päättyy: