Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Mikkonen, Raija Riitta Hannele
Työn nimi: Alihankinta vaatetusalalla Balti-Hanke
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 64

Tiivistelmä:

ALIHANKINTA VAATETUSALALLA
BALTIA-HANKE

Lopputyön tavoitteena oli koota tietoa vaatetusalan alihankinnasta ja hyödyntää sitä opetuksessa Helsingin ammattikorkeakoulussa. Lopputyön oppimistavoitteena oli tutustua alihankintaan ja lisätä omaa ammattitaitoa, sekä tehdä yhteistyötä vaatetusalan yritysten kanssa. Lisäksi oli tarkoitus tarkastella projektioppimisen merkitystä opetuksessa, josta esimerkkinä oli Baltia-hanke, joka toteutettiin projektiopintona.

Toteutuksessa käytettiin kirjallisia ja suullisia lähteitä. Lopputyötä varten haastateltiin Heli Linströmiä Halti Oy:stä, Pirjo Taskista Marimekko Oyj:stä, Olli Greggilaa Keskolta ja Liisa Rentolaa EA projects Oy:tä. Heillä kaikilla on laaja kokemus alihankinnasta vaatetusalalta. Haastattelut toteutettiin strukturoituna teemahaastatteluna.

Lopputyö sisältää yleistä tietoa alihankinnasta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Lopputyön tulokseksi syntynyttä aineistoa voidaan hyödyntää ohjeena opeteltaessa alihankintana valmistamista vaatetusalalla.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: Alihankinta, Tuotannon ulkoistaminen, Tulli, Projektioppiminen, Sopimukset
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: