Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Manninen-Björkman, Erja
Työn nimi: Mattomallisto Intiassa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 77

Tiivistelmä:

Lopputyöni aiheena on mattomallien suunnittelu intialaiselle mattotehtaalle Madhu India Ltd:lle. Lopputyöhöni sisältyi mallitilkkujen kutominen Suomessa, niiden jatkokehittely tehtaalla Intiassa, vierailu Madhu India Ltd:n messuosastolla vuoden 2004 Domotex -messuilla, markkinakartoitus sekä kirjallinen raportti. Lopputyöni alkoi huhtikuussa 2003, kun sopimus Taideteollisen korkeakoulun ja Madhu India Ltd:n välillä oli allekirjoitettu.
Ohjaajana toimi kudonnan lehtori Helena Lupari. Yhteyshenkilö Madhu India Ltd:stä oli toimitusjohtaja Anand Gupta.

Lopputyöni tavoitteena oli oppia teollisesti kudotun maton suunnitteluprosessi mallitilkusta valmiiksi tuotteeksi asti. Lisäksi tavoitteena oli syventää kokemuksia ja tietoa yhteistyöstä kansainvälisen yrityksen kanssa. Pääpaino lopputyössäni oli omien mallieni suunnittelussa sekä niiden jatkokehittelyssä tehtaalla.

Kirjallisen raportin alkuosassa selvitän aihevalintaani johtaneita taustoja, jonka jälkeen kerron mallien suunnittelu- ja kutomisprosessista. Sitten esittelen lopputyöni mahdollistaneen yrityksen, Madhu India Ltd:n ja raportoin Intiassa viettämääni neljäätoista päivää. Kerron myös kokemuksia Hannover Domotex 2004 -messuilta. Raportin lopuksi selvitän tekemäni markkinatutkimuksen tuloksia ja arvioin lopputyöni antia.

Aineisto: produktio-osa, kirjallinen osa
Asiasanat: teollisesti kudottu mattomallisto, Intia
Säilytyspaikka: Muotoilun osasto ja TAIK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: