Osasto: Muotoiluosasto
Koulutusohjelma: vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko.
Tekijä: Kemikoski, Kaisa
Työn nimi: Kohina
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 121

Tiivistelmä:

Kohina

Lopputyöni on purjehdusvaatteiden muotoiluproduktio Kohina. Hanke sai alkunsa syksyllä 2002, kun loviisalainen Österstjärnan ry. ehdotti minulle malliston suunnittelutyötä Österstjärnan-laivan miehistölle. Yhdistys aloitti aluksen uudelleenrakennuksen Loviisassa talvella 2002 ja vesillelasku tapahtuu vuonna 2005. Alkperäinen Österstjärnan kuljetti tavaraa ja ihmisiä Loviisan ja Tukholman välillä vuosina 1814-1849.

Kirjassa kuvaan työskentelyni lähtökohdat, edistymisen ja lopputulokset. Suunnittelutyöni perustui elämään Österstjärnanin aikakaudella ja kulkureitillä: keskityin mereen ja sitä ympäröivään luontoon visuaalisena elementtinä sekä Itämeren rannikoiden ja saariston ihmisiin, jotka ammensivat elantonsa merestä. Pyrin rajaamaan tutkimukseni työvaatetukseen. Lopputuloksena syntyi askeettinen, perinteeseen pohjautuva purjehdusvaatemallisto Österstjärnanin miehistön käyttöön edustuspurjehduksille sekä myytäväksi kesällä 2004 yhdistyksen kaupassa ja Internet-sivuilla. Lopputyöni pääpaino oli produktio-osassa, malliston luovassa suunnittelussa ja sen muokkaamisessa tuotantoon sopivaksi.

Työskentelyni tarkoituksena oli käydä läpi teollisen vaatemalliston tuotannon kehityskulku ja jakaa vastuuta eri alojen osaajien kanssa. Pyrin luomaan suunnittelemillani vaatekappaleilla esteettisiä elämyksiä katsojille - välittämään kokonaisuudella lumoavia, yksinkertaisia luonnontunnelmia. Koin projektini ainutkertaisena kokemuksena, jonkalaiseen tuskin myöhemmin pääsen osallistumaan näin laaja-alaisesti ja perusteellisesti. Sain näytteen tuleville työnantajilleni trendikkään malliston suunnittelutyöstä, joka täydentää aikaisempia teatteriin rajoittuneita kokemuksiani pukusuunnittelijana.

Österstjärnan ry:n yhteyshenkilöt lahjoittivat näyttelytilan ja malliston materiaalit. Pidimme yhteisiä mallistopalavereja pitkin kevättä ja kesää 2003 Dierk Kühnin (varapuheenjohtaja, Österstjärnan ry.) ja Mirja-Leena Küllbergin (tuotepäällikkö, Nanso Oy; puheenjohtaja, Österstjärnan ry.) kanssa. Neuvonantajina lopputyössäni toimivat Hannu Lounila (purjehduskoulu, Oulun merenkävijät), kieliasun tarkistaja Maija Kotilainen (filosofian maisteri), graafikko Jesse Kühn sekä muut alan ammattilaiset ja ulkopuoliset henkilöt. Lopputyöni ohjasi Kia Koski, tarkastajina toimivat Kisu Aho ja Tiina Laurila. Mallisto valmistettiin Taideteollisen korkeakoulun ompelimossa Sari Haikaraisen johdolla.Aineisto: Kohina vaatemallisto ja kirja
Asiasanat: purjehdusvaate, perinnevaatetus, merimiehen vaatetus, ekologisuus vaatesuunnittelussa
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, muotoiluosasto 6krs.
Salassapitoaika päättyy: -