Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaide
Tekijä: Jyrkinen, Satu
Työn nimi: Avattuja ajatuksia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 53

Tiivistelmä:

Lopputyöni jakautuu näyttelyyn ja prosessia kuvaavaan kirjalliseen osaan. Kirjallisessa osassa selvitetään aistihavainnon merkitystä taiteellisessa prosessissa. Ensin käsitellään havaitsemista ja näköhavaintoa. Seuraavaksi pyritään selvittämään näköhavaintoon liittyvien mielikuvien rakentumista ja toimintaa. Lopuksi käsitellään lyhyesti valokuvausta suunnitteluvälineenä ja paperia taideteosten materiaalina.

Lopputyönäyttely koostui viidestä tekstiiliteoksesta tai sarjasta: oman vanhemmuuden, arjen ja ajan avaamista ajatuksista. Lähtökohtana tekstiiliteoksissa on erilaiset tekstuurit, pintarakenteet. Töiden päämateriaalina käytettiin teollisesti valmistetuista yksipuolisista aaltopahveista ns. karkea- ja miniaaltopahvia. Erilaisia tekstuureja varten tein materiaali- ja maalauskokeiluja sekä etsin ilmaisukeinoja erilaisista paperin muokkausmenetelmistä ja tekstiilitekniikoista. Aaltopahvin eri rakenteita on käytetty hyväksi monipuolisesti. Olen pyrkinyt tuomaan esille paperia materiaalina sekä sen tunnusomaisista ominaisuuksista läpikuultavuutta, ilmavuutta, rypistyvyyttä, veistoksellisuutta, herkkyyttä.

"Uudella tiellä" -työ koostuu yhdeksästä identtisen kokoisesta (29cm x 29cm) valkosävyisestä osasta. Töiden erilaiset tekstuurit heijastavat tunnelmia ja ajatuksia elämäni lähihistoriasta ja tästä hetkestä.

"Leikki" -teos, kooltaan 97cm x 114cm, käsittelee sisarussuhteita. Kaksi eri materiaalia, paperi ja tekstiili, ja väriä sekoittuu yhteen konekirjonnan avulla. Lopputuloksena reliefimäinen pinta, joka läpivalaistuna saa punaiset sävyt hehkumaan voimallisina ja elävinä.

"Pienet hetket" on ajan arvokkuutta esille tuova työ. Se on valmistettu aallotuskartongin suikaleista, veteen liukenevasta kirjontakalvosta ja konekirjontalangasta. Nauhamaiset paperisuikaleet muodostavat 200cm x 190cm kokoisen, vapaasti roikkuvan teoksen. Valo heijastuu osittain sinisävyisten paperisuikaleiden läpi, ilmavirta synnyttää hiljaista sävelmää sinisistä hetkistä.

"Lapsi" on kolmiosainen työ. Osat I, II ja III, "Seitsemäs taivas", "Pelko" ja "Arki", ovat kooltaan identtisiä (89cm x 98cm) ja valkeasävyisiä. Työ kertoo lapsen herättämistä, kehää kiertävistä tunteista, joita vanhemmat käyvät läpi. Teosten pinnanmuodot tulkitsevat unenomaista tunnetilaa, mustanpuhuttelevaa kosketusta ja jokapäiväisyyttä.


Viimeinen työ "Tiennäyttäjä" koostuu kahdesta osasta. Osat I ja II, "Kertoja" ja "Kuuntelija", ovat samankokoisia (97cm x 116cm). Osa I kuvaa patinoiduin valkein sävyin juuriamme. Osa II kertoo sinisin sävyin katoamattomuudesta. Valon heijastuminen teosten läpi tuo ^ÔKertojan^Ô ja ^ÔKuuntelijan^Ô läsnä oleviksi, ikään kuin ne keskustelisivat elämän arvoista.

Aineisto: Kirja, cd-levy
Asiasanat: Aistihavainto, mielikuva, valokuva, aaltopahvi, tekstuuri
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: