Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Hietaranta, Jenni Marjaana
Työn nimi: Kodintekstiilien hankinta Intrade Partners Oy:ssä Taiteellisuus kaupallisuuden kehyksessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 69

Tiivistelmä:

Lopputyöni tavoittaeena on profiloida kahden Intrade Partners Oy:n pääasiakkaan, Sokos-tavarataloketjun ja Prisma-hypermarketketjun keskeiset liikeideat sekä syventyä näiden ketjujen kodintekstiilivalikoimassa lakana-alueeseen. Selvitän työssäni ostoprosessin kulkua Intrade Partners Oy:ssä asiakasketjujen toimeksiannosta valmiiksi tuotteiksi kaupan hyllylle. Tarkastelen myös tuotteiden esillepanoa myymälässä sekä pakkaussuunnittelua ja sen osuutta tuotteen imagoon. Perehdyn ostoprosessin kulkuun kodintekstiilejä hankittaessa: tuotteiden valintaan sekä niiden hankintaan koti- ja ulkomailta, maahantuojan ja myyjän yhteiskuntavastuullisuuteen, laadun seurantaan sekä suunnittelemieni tuotteiden valmistumiseen ja niiden myyntiin.
Lopputyöni taiteellisessa osuudessa pohdin mm. kysymyksiä, eroaako mallisuunnittelu ja tuotteiden koordinointi silloin, kun kyseessä on tavaratalo- ja market-kauppa ja millaiset ovat suunnittelijan mahdollisuudet sekä rajoitteet kuosien luomisessa ja sitä kautta hankintaprosessissa. Etsin myös vastausta kysymykseen, onko niin kuin usein kuulee väitettävän, että taiteellisesti korkeatasoinen tuote on epäkaupallinen ja kaupallisesti korkeatasoinen tuote epätaiteellinen. Tutkimuksessani on mukana vuosina 1999^Ö2001 molemmille ketjuille suunnittelemiani pussilakanoita, joiden myyntejä analysoin. Arvioin myös sitä, millaisia mahdollisia taiteellisia kompromisseja olen joutunut tekemään kyseisten tuotteiden myynnin saavuttamiseksi.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: Liikeide,hankinta organisaatio,kodintekstiilivalkoiman tuotteistaminen, tuotesuunnittelu
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu
Salassapitoaika päättyy: sop.muk.